Energideklaration
Nyhet Bransch 22 februari 2019

Nya regler för energideklaration

Från och med den 1 januari 2019 infördes primärenergital i energideklarationerna, vilket innebär att byggnaders energiprestanda numera uttrycks i primärenergital i stället för specifik energianvändning.

<< Tillbaka till nyhetsbrev

Primärenergitalet tar hänsyn till vilken energibärare som används och byggnadens geografiska placering, till skillnad från den specifika energianvändningen som endast anger den köpta energi som går åt för uppvärmning, varmvatten och fastighetsel. I och med förändringen kommer det att bli lättare för fastighetsägare och köpare att jämföra olika byggnaders energihushållningsegenskaper genom energideklarationen. 

De nya reglerna får främst betydelse för energiexperter och miljö- och klimatrådgivare i relationen med deras kunder. Då det inte skett några förändringar i reglerna kring kraven på upprättande av energideklarationer eller information om energiprestanda i annonsering av förmedlingsobjekt, bedöms de nya reglerna inte ha någon påverkan på fastighetsmäklarnas hantering av energideklarationer i sitt arbete.   

Läs mer om de nya reglerna på Boverkets hemsida.
 

Skapad 22 februari 2019
Uppdaterad 14 mars 2023
Hållbarhet