Nytt stöd för energieffektivisering i flerbostadshus
Nyhet Bransch 25 mars 2021

Nytt stöd för energieffektivisering i flerbostadshus

Ett nytt förslag om bidrag till projekt som minskar energiförbrukningen med minst 20 procent går nu på remiss. Förslaget är framarbetat av regeringen, Liberalerna och Centerpartiet.

Sedan 2016 har det varit möjligt för hyresbostadshus i socioekonomiskt utsatta områden att söka stöd för energieffektiviseringar. Efter ett svalt intresse för bidraget är det nu under avveckling – och lärdomarna från bidraget ska användas för ett nytt förbättrat bidrag för energieffektiviseringar. 

Bostadsministern Märta Stenevi säger i ett pressmeddelande att det på grund av eftersatta underhåll finns goda förutsättningar att energieffektivisera och att det nya stödet ska påskynda den effektiviseringen. Förändringen ska träda i kraft den 1 augusti 2021. 

Enligt regeringen innebär förslaget i korthet att:

  • stöd får ges till merkostnader som förbättrar energiprestandan med minst 20 procent i flerbostads­hus med ett primärenergital över 100 kWh/m2 och år,
  • stöd får ges till byggnader som till övervägande del innehåller bostadslägenheter som upplåts med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt,
  • stöd får ges med högst 50 procent av det stödberättigande underlaget. För medelstora företag får dock stödet uppgå till högst 40 procent och för stora företag till högst 30 procent av det stödberättigande underlaget,
  • varsamhetskravet ska beaktas genom att frågan om bygglov ska vara utredd innan stödet söks.
  • för att få stöd ska den som genomför åtgärderna medverka till utbildningen av nya yrkesarbetande inom byggsektorn genom aktiv samverkan med relevanta gymnasieskolor och Arbetsförmedlingen samt genom att ta emot lärlingar.
     
Skapad 25 mars 2021
Uppdaterad 27 februari 2023
Hållbarhet