Nyhet Bransch 28 mars 2018

Superränta, ja tack – men vilka risker finns?

I förra veckans nyhetsbrev skrev vi om finansbolaget Simplex nya tjänst Enkla, en utmanare på bolånemarknaden. Enkla verkar kunna pressa priset rejält för den låntagare som redan har en lånehistorik i en bank, inte har allt för hög skuldkvot och som är redo att binda sitt lån på tre år. Nu vänder vi blicken mot möjliga risker för konsumenten och vad du som mäklare bör veta om dina kunder frågar.

1. Inte samma skydd som hos storbanken
Enkla är ett så kallat bostadskreditinstitut, och anses därmed av staten inte som systemviktig på samma sätt som en traditionell bank. Det finns alltså inga garantier för att staten skulle hålla bostadskreditinstituten under armarna om den svenska ekonomin och bostadsmarknaden av någon anledning skulle svaja till rejält.

2. Finansieringsmodellen
Finansieringen ser också annorlunda ut än i mer traditionella bolånesammanhang, vilket även det potentiellt kan föra med sig risker. Enkelt uttryckt handlar det om att bostadskreditsinstituten fungerar som en bolånefond som tar in finansiering från institutionella investerare. Det kan till exempel handla om utländska pensionsbolag. Om investerarna viktar om sina portföljer eller gör en ny riskbedömning av svenska bolån så påverkas bolagens finansiering direkt.

3. Löptiden
Den största möjliga fallgropen med bostadskreditinstituten hänger ihop med löptiden på lånen. De är ofta kortare än hos banker och traditionella bolånegivare. Om löptiden går ut och bolånetagarens privatekonomi förändrats till följd av till exempel sjukdom, skilsmässa eller arbetslöshet finns det risk att lånet inte förnyas. Nya förhandlingar med andra bolånegivare kan bli tuffa, och i värsta fall måste lånet betalas tillbaka med följden att befintlig bostad behöver säljas. Banken har däremot ofta långa relationer med sina kunder och ofta en större affär med bolånetagaren som också omfattar pensionssparande och annat. Det bäddar möjligen för ett större mått av förståelse för om kundens livssituation tillfälligt förändras och betalningsförmågan sjunker.
Så, visst finns det också risker och saker att se upp med innan man rusar till bostadskreditinstituten. Med detta sagt så behövs mer konkurrens på svensk bolånemarknad och här kan de nya aktörerna agera prispressare. För den enskilde bolånetagaren gäller, som alltid, att fatta genomtänkta och välgrundade beslut utifrån sitt eget behov och ekonomiska situation.

Joakim Lusensky
Analys- och kommunikationschef
joakim.lusensky@maklarsamfundet.se

Skapad 28 mars 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
Bolån