Bostäder
Nyhet Bransch 10 januari 2019

Köpa bostad utan kontantinsats?

Fastighetsbolaget Trianon ska bygga 180 bostadsrätter i Rosengård, Malmö. Bolaget vill pröva en modell för de som vill köpa en bostadsrätt, men saknar kontantinsats. Lösningen är så kallade sociala obligationer. Men innan det kan bli verklighet måste Finansinspektionen säga sitt.

<< Tillbaka till nyhetsbrev

2010 infördes det så kallade bolånetaket, som innebär att det endast går att ta bolån motsvarande 85 procent av köpesumman. En kontantinsats om minst 15 procent krävs alltid. I grunden är det en sund ordning att en bostad inte till fullo kan finansieras med lån. Samtidigt har vi under åren sett vad det ställer till med i kombination med höga bostadspriser dit människor flyttar och vill bo. Bolånetaket gör det nästan omöjligt för en ung vuxen att utan hjälp från föräldrar eller andra närstående, spara ihop till en kontantinsats inom rimlig tid. Det som infördes som ett skydd för konsumenter såväl som det finansiella systemet blev istället ett hinder för unga och kapitalsvaga grupper att ta sig in på den ägda marknaden. Nu vill fastighetsbolaget Trianon pröva en ny finansieringsmodell i den socioekonomiskt utsatta stadsdelen Rosengård i Malmö.

Upplägget kallas sociala obligationer. Enkelt uttryckt ger en social obligation finansiären avkastning i relation till den uppnådda samhällsnyttan. I det här fallet skulle ett sätt att mäta samhällsnyttan kunna vara en värdet av blandade upplåtelseformer i ett socialt utsatt område och den effekt det skulle kunna få på segregationen. Sociala obligationer, eller det ofta använda engelska begreppet social impact bonds, är än så länge ovanligt i Sverige. Norrköpings kommun har i samarbete med en extern finansiär och partner en social obligation gällande institutionsplacerade ungdomar, men så vitt nyhetsbrevet Fastighetsmäklaren vet så finns det idag ingen motsvarighet på bostadsmarknaden. Anna Heide, affärsutvecklingschef på Trianon, uppger till Ekot att målgruppen de riktar in sig på är hushåll med relativt goda inkomster som klarar att betala ränta och amorteringar, men som saknar startkapital.

Om detta blir verklighet vet vi ännu inte. I ett första steg behöver bolaget få Finansinspektionens tillstånd för att ge ut den här typen av lån. Finansinspektionen har ju dessutom ett självklart intresse i att försvara bolånetaket. Oavsett är det välkommet att fler börjar fundera på, och komma med praktiska lösningar på en av de allra största samhällsutmaningarna - hur kapitalsvaga grupper ska ges tillträde till den ägda bostadsmarknaden.

Skapad 10 januari 2019
Uppdaterad 14 mars 2023
Bostadsmarknaden Ekonomi