Nyhet Bransch 17 maj 2018

Fortsatt bostadsbrist i 84 procent av landets kommuner

Boverket presenterade nyligen en enkät om läget på bostadsmarknaden och en rapport om äldres boendeekonomi. De konstaterar att fler bostäder behövs, bland annat särskilda boenden för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Av Sveriges 290 kommuner deltog 288 i Boverkets bostadsmarknadsenkät för 2018–2019. Kommunerna ger sin bild av situationen på bostadsmarknaden.

– Bostadsmarknadsenkäten är en sammanställning vi gör varje år. Resultatet överensstämmer med vad vi tidigare sett i andra prognoser och analyser, att det är ett fortsatt stort behov av bostäder. Särskilt för grupper som efterfrågar bostäder till skäliga priser, till exempel studenter och äldre, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket.

Resultatet i korthet:

  • 243 kommuner (84%) svarar att de har underskott på bostäder, vilket är 12 kommuner färre jämfört med förra året. 42 kommuner uppger att bostadsmarknaden är i balans, en ökning med 8 stycken. Endast 3 kommuner uppger att de har överskott på bostäder.
  • 196 kommuner spår att de kommer ha underskott på bostäder om tre år.
  • Situationen är fortfarande ansträngd för unga, nyanlända och äldre. De har svårt att hitta en bostad som passar deras behov och plånbok.
  • I år uppger 223 kommuner att de har antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen.
  • Landets högskolekommuner saknar bostäder till studenterna. Men 36 kommuner planerar att bygga cirka 7800 studentbostäder under 2018 och 2019.
  • 169 kommuner uppger att det saknas tillräckligt med bostäder för personer med funktionsnedsättning. 116 kommuner svarar att de har ett underskott på särskilda bostäder för äldre.


Svårt för äldre att hitta passande boende
Boverkets rapport om äldres boende och boendeekonomi visar att var fjärde hushåll med äldre uppger att de inte är nöjda med storleken på sin bostad. Det finns hushåll som kan tänka sig flytta med som inte gör det. Det beror delvis på att de flesta helt enkelt inte vill flytta men även att det beror på skillnader i boendeutgifter och kostnader som uppstår med flytten. Andra faktorer som påverkar är att det inte finns ett tillräckligt stort utbud av bostäder för gruppen och att de äldre inte får tillräcklig information om de boendelösningar som kommunerna erbjuder.

Läs mer på Boverkets hemsida

Skapad 17 maj 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
Bostadsmarknaden