Nyhet Bransch 3 maj 2018

65 000 nya lägenheter i Sverige

Sveriges bostadsbestånd ökade med cirka 65 000 bostadslägenheter mellan åren 2016 och 2017, visar nya siffror från SCB. Totalt fanns det 4 859 252 bostadslägenheter i hela landet vid utgången av 2017.

De drygt 4,8 miljoner bostäderna fördelas på 2 069 353 lägenheter (43 procent) i småhus, 2 462 972 lägenheter (51 procent) i flerbostadshus, 247 277 lägenheter (5 procent) i specialbostäder samt 79 650 (2 procent) i övriga hus.

Hyresrätten dominerar
I flerbostadshusen är hyresrätt den vanligaste upplåtelseformen med drygt 1 445 000 lägenheter (59 procent), medan drygt 1 017 000 lägenheter (41 procent) utgörs av bostadsrätter. I landets 10 största kommuner dominerar hyresrätten i sju av dem. Men i Uppsala och Stockholm finns det fler bostadsrätter än hyresrätter. I Västerås är fördelningen 50-50, alltså lika många hyresrätter som bostadsrätter.

I småhusbeståndet är äganderätt den vanligaste upplåtelseformen med hela 91 procent, eller drygt 1 889 000 småhuslägenheter.

Flest tvåor och treor
Två rum och kök med en boarea på 60 kvm är den vanligaste lägenhetstypen i flerbostadshus, visar SCB:s nya siffror. För småhus är den genomsnittliga storleken 122 kvm.

36 procent av lägenheterna i flerbostadshus är tvåor och 31 procent är treor. Det finns ungefär lika många ettor som fyror.

Läs mer om statistiken på SCBs hemsida här.

Skapad 3 maj 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
Bostadsmarknaden