Nyhet Bransch 18 augusti 2016

Bostadssituationen påverkar viktiga livsval

Ibland kommer livet emellan brukar det heta. Men hur vanligt är det att bostadssituationen kommer emellan för valen i livet? Det har SBAB tagit reda på i en undersökning där 1044 personer i åldrarna 20-80 år fått svara på bostadsrelaterade frågor.

I enkäten uppger 21 procent att de själva eller någon de känner skjutit upp sin separation på grund av bostadssituationen. 29 procent har själva eller känner till någon som inte flyttat på grund av att barnen bor kvar hemma för länge.

– Vi måste sluta prata om bostadsmarknaden som en isolerad ö, den är ju navet till utveckling, i samhället och personligt. Bakom alla siffror och prognoser handlar det om människor som inte kan leva sina liv som de vill, och det är bedrövligt, säger Claudia Wörmann, boendeekonom SBAB.

Varje år skiljer sig cirka 25 000 par och Claudia Wörmann tror att den siffran skulle vara högre om bostadsmarknaden fungerade.
– Vilken mardröm att leva i en dålig relation och inte kunna gå vidare på grund av bostadssituationen, säger Claudia Wörmann.

Undersökningen visar att 29 procent har upplevt att en flytt inte blir av på grund av hemmavarande barn.

– Först när barnen är etablerade på bostadsmarknaden tas beslut om att realisera den egna flytten. Dröjer det att få ut barnen ur boet kanske flytten inte ens blir av. Människor bor kvar helt enkelt, vilket bidrar till bristen på rörlighet, som alla menar måste öka, säger Claudia Wörmann.

Resultaten från undersökningen visar att boendesituationen skiljer sig även geografiskt. I Stockholms län uppger 37 procent (själva eller någon de känner) att en flytt inte blir av på grund av att barnen fortfarande bor kvar i föräldrahemmet. 29 procent svarar att de själva eller någon de känner skjutit upp sin separation på grund av bostadssituationen. I Jämtland och Västernorrlands län svarar endast 11 procent att de har erfarenhet av att skjuta upp sin separation eller inte flytta för att barnen bor kvar i föräldrahemmet.

– Det är helt befängt att beroende av var du bor är det lättare eller svårare att göra viktiga livsval, säger Claudia Wörmann.

Läs SBABs pressmeddelande här.

Caroline Berg
Redaktör

Skapad 18 augusti 2016
Uppdaterad 27 mars 2023
Bostadsmarknaden