Nyhet Bransch 7 april 2016

Ägarlägenheter väntas bli vanligare i framtiden

Under våren är det inflyttning i fem nya ägarlägenheter på Östermalm. Formen ägarlägenhet är ovanlig i Sverige, men Lennart Weiss på Veidekke tror att vi kommer se mer ägarlägenheter de kommande åren och han menar även att det är mer fördelaktigt rent ekonomisk för den enskilda individen att bo i ägarlägenhet.

63 procent av alla bostäder är privatägda i Sverige. Ser man närmare på beståndet och vilka upplåtelseformer som finns är cirka 1,8 miljoner bostäder så kallade ägarrätter i småhusbeståndet och i bostadsrättsbeståndet är siffran betydligt lägre, här finns det endast 666 stycken ägarlägenheter.

Ägarlägenheter är väldigt ovanliga i Sverige men desto vanligare i andra europeiska länder. Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke, medverkade i Mäklarsamfundets podcast för att diskutera just detta och han menar att det finns två skäl till varför det finns så få ägarlägenheter i Sverige.

– Det ena handlar om ekonomi. För byggarna är det mer fördelaktigt att bygga bostadsrätter för att man binder lite kapital. Det andra är historik. Formen bostadsrätt är djupt förankrad på den svenska bostadsmarknaden och folk tycker den är begriplig. Rent ekonomiskt är det mer fördelaktigt för den enskilda individen att välja ägarlägenhet, men marknaden väljer hellre bostadsrätter eftersom hushållen har vant sig vid bostadsrättsformen, säger Lennart Weiss i podcasten.

Tredimensionell fastighetsbildning
Lennart Weiss tror ändå att ägarlägenheter kommer bli vanligare i framtiden och att det kommer bli vanligare med blandformer såsom tredimensionell fastighetsbildning. Ett företag som har provat på att bygga den här blandformen är Forsen.

– Byggformen är utmanande, men också väldigt rolig. Det innebär att en fastighet delas upp i horisontalplan. En fastighet med egen lagfart kan därmed ligga ovanför en annan. Vid tredimensionell fastighetsbildning är det också vanligt att den övre fastigheten har servitut för exempelvis trapphus och hissar, säger Per Dahlgren projektledare, Forsen.

Under 2014 påbörjade Forsen arbetet med att bygga fem ägarlägenheter i en fastighet på Östermalm i Stockholm. Inom kort kommer den första personen att flytta in i sin ägarlägenhet.

I lägenheterna är vissa utrymmen och anordningar gemensamma. Boende delar vägg och bjälklag men även trapphus, hiss, entré och vissa schakt med grannarna. Man har delat på de tekniska systemen och dragit många separata matningar upp till de nya lägenheterna: el, värme och vatten, skriver Forsen i ett pressmeddelande.

Fakta om ägarlägenheter
Ägarlägenhet innebär ett ökat självbestämmande eftersom du själv äger lägenheten och söker lagfart enligt samma regler som för andra typer av fastigheter. Du disponerar fullständigt över lägenheten och kan måla om, byta kök, hyra ut den och så vidare. Precis som för den som äger en villa eller ett radhus finns också möjlighet att pantsätta, belåna och överlåta sin fastighet.

Läs mer om Forsens projekt här:
http://www.mynewsdesk.com/se/forsen-projekt/pressreleases/forsen-bakom-n...
https://www.forsenprojekt.se/referenser/kv-stallmastaren-5-6/

Lyssna på intervjun med Lennart Weiss här:
https://soundcloud.com/takoverhuvudet/5-kan-alla-aga-sin-bostad

Caroline Berg
Redaktör

Skapad 7 april 2016
Uppdaterad 27 mars 2023
Bostadsmarknaden