Nyhet Juridik 3 december 2012

Många bostadsrättshavare är fel försäkrade

En undersökning från försäkringsbolaget If visar att tre av tio bostadsrättshavare inte har något bostadsrättstillägg i hemförsäkringen som täcker vattenskador.

Till skillnad från hyresgäster har den som äger en bostadsrätt ett omfattande underhållsansvar. Det krävs därför att försäkringen är anpassad till det och inte bara skyddar lösöre utan även vitvaror, vattenledningar, egna installationer m.m. Därför behövs ett bostadsrättstillägg i hemförsäkringen. Utan det är lägenheten oförsäkrad.

Skapad 3 december 2012
Uppdaterad 28 mars 2023
Bostadsmarknaden