Nyhet Bransch 6 september 2017

Tuffare lånevillkor drabbar små föreningar

Under våren och sommaren har vi på Mäklarsamfundet kontaktats av medlemmar som larmar om att bankerna återigen blivit tuffare i sin syn på små bostadsrättsföreningar, både med utlåning till föreningen och till de som vill köpa en bostadsrätt i en mindre förening. Vissa banker gör inte ens en kreditprövning om föreningen inte anses tillräckligt stor. Det rapporterar bland annat Dagens Industri. Det leder till en trögare marknad och skapar oro hos de som bor i små föreningar.

Vi ställde två snabba frågor till Mäklarsamfundets VD Ingrid Eiken Holmgren.

Vad är det som har hänt?
– I början av 2016 gick Mäklarsamfundet ut i media och slog larm om att vissa banker inte längre beviljade lån i små föreningar. Då tvingades man till slut ändra sig. Nu får vi signaler om att det här verkar vara tillbaka som praxis. Allt fler medlemmar hör av sig till oss och berättar om kunder som inte fått lånelöfte eftersom objektet har varit del av en mindre förening, ofta en ombyggd villa. Det har då inte spelat någon roll för banken hur föreningens ekonomi sett ut. Det enda som varit viktigt är hur många lägenheter som finns i föreningen. Det sätter många bostadskonsumenter i kläm och det gör marknaden trögare. Många som köpt en lägenhet i en mindre förening känner också oro för hur det ska påverka dem vid en eventuell försäljning. Här, precis som i övrigt, behöver bostadsmarknaden sunda, tydliga och långsiktiga spelregler. Bankernas agerande är ett hinder för regeringens ambition att skapa fler bostäder eftersom det hindrar att till exempel en stor villa görs om till tre-fyra bostadsrätter. Det är beklagligt och det riskerar att drabba unga på bostadsmarknaden hårdast.

Men, är det inte bra om banken är riskmedveten i villkor och kreditbedömning? Om en bostadsrättsförening hamnar i ekonomiska problem drabbar det ju medlemmarna direkt?
– Ingen motsätter sig att bankerna ska göra grundliga och ordentliga bedömningar av både köpare och förening. Men en sådan bedömning måste göras från fall till fall för att säkerställa en rättvis bedömning. En förening kan ju vara liten och samtidigt helt skuldfri. Är den då mer riskfylld än till exempel en nybildad förening med stora skulder? Att till exempel stora villor ombildas till bostadsrättsföreningar borde tvärtom uppmuntras, eftersom boytan då skulle kunna utnyttjas bättre och fler få tak över huvudet. För konsumentens och för hela bostadsmarknadens bästa borde bankerna ompröva sina kompromisslösa och stelbenta inställning till små föreningar.   

Har du egna erfarenheter av bankernas tuffa lånevillkor? Eller har du andra synpunkter/funderingar? Hör av dig till oss!

joakim.lusensky@maklarsamfundet.se

Skapad 6 september 2017
Uppdaterad 23 mars 2023
Ekonomi Bostadsmarknaden