Nyhet Juridik 8 december 2016

Datainspektionens information om drönare

Datainspektionen har nu tagit fram information till länsstyrelserna som kan användas då de bedömer ansökningar om kameraövervakning med drönare.

Läs Datainspektionens pressmeddelande här.

Datainspektionens information till länsstyrelserna kan användas vid bedömningen av ansökningar om kameraövervakning. I första hand beaktas brotts- och olycksförebyg-gande ändamål. Även andra ändamål kan godtas om integritetsintresset är försumbart. Som exempel anges bland annat forskning, tillsyn och viss övervakning. Tillämpningen ska präglas av restriktivitet. Enligt Datainspektionen torde utrymmet vara ytterst begrän-sat för övervakning uteslutande för kommersiella syften.

Läs informationen här.

På Datainspektionens webbplats finns mer information som rör drönare. Blanketten för den som vill ansöka om tillstånd till kameraövervakning med drönare finns hos respektive länsstyrelse.

Annika Ahlberg
Förbundsjurist

Skapad 8 december 2016
Uppdaterad 27 mars 2023
Branschen