Nyhet Bransch 28 juni 2018

Lantmäteriet: Slopa krav på pappershandlingar vid fastighetsöverlåtelser!

Lantmäteriet vill att kravet på pappershandlingar vid fastighetsöverlåtelser släpps och att överlåtelserna ska kunna ske digitalt. Det slår myndigheten fast i en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen.

Nyligen rapporterade vi i nyhetsbrevet om blockkedjeprojektet som Lantmäteriet bedriver tillsammans med bland andra Svensk Fastighetsförmedling. Ett besläktat projekt är den utredning som Lantmäteriet bedrivit för att utreda behovet och förutsättningarna för en övergång till elektroniska fångeshandlingar vid överlåtelse av fast egendom. Uppdraget kom från regeringen och redovisades nyligen. Man har bland annat fördjupat sig i våra grannländers erfarenheter av att införa elektroniska fastighetsöverlåtelser.

Myndigheten ser stora potentiella ekonomiska och säkerhetsorienterade vinster med elektroniska fångeshandlingar. Lantmäteriets utredning landar i att det finns förutsättningar för att gå över till elektroniska fångeshandlingar och att staten närmare bör utreda hur det ska kunna göras möjligt. Samtidigt lyfter man fram att det fortsatt måste finnas möjlighet att upprätta avtal på papper eftersom mognadsgraden för användningen av digitala tjänster ser olika ut inom olika delar av befolkningen.

Hela utredningen finns att läsa här!

Skapad 28 juni 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
Branschen