Nyhet Bransch 17 augusti 2017

Nu kan företag fotografera från drönare utan tillstånd

Från den 1 augusti får privatpersoner och företag använda drönare med kamera igen, utan tillstånd. Enskildas personliga integritet kommer i stället att skyddas av reglerna i personuppgiftslagen.

Den 20 juni röstade riksdagen igenom en lagändring som gör det möjligt för privatpersoner och företag att fotografera från drönare utan tillstånd från länsstyrelsen. Ändringen började gälla den 1 augusti. Myndigheter omfattas inte av undantaget.

Personuppgiftslagen (PUL) säkerställer att den personliga integriteten inte kränks genom kamerautrustade drönare fram tills den nya dataskyddsförordningen träder i kraft. Den som använder drönare utrustad med kamera måste vidta åtgärder för att övervakningen inte ska innebära en kränkning, till exempel genom att se till att användningen sker för legitima ändamål och på ett öppet sätt. För mer information om användning av drönare och om personuppgiftslagen, gå in på Datainspektionens hemsida. 

Läs även Transportstyrelsens informationsblad "Flyg säkert med din drönare", så får du koll på vilka regler som gäller när du ska flyga med drönare.

Caroline Berg
Redaktör

Skapad 17 augusti 2017
Uppdaterad 23 mars 2023
Branschen