Nyhet Bransch 2 februari 2017

Fastighetsbyrån inför digital budgivning med Mobilt BankID

Fastighetsbyrån har tagit fram en lösning för digital budgivning där spekulanterna identifierar sig med Mobilt BankID. Målet är att budgivningen ska bli enklare och säkrare för både säljare och köpare.

– Budgivningen är ett väldigt känsloladdat moment i bostadsaffären. Det finns ofta en stress och osäkerhet inblandad och ibland även misstankar om att alla spekulanter inte är seriösa. Vi vill göra den processen så smidig och säker som möjligt vilket budgivning med mobilt bank-id bidrar till, säger Lars-Erik Nykvist, vd på Fastighetsbyrån, i ett pressmeddelande.

Just nu testas det nya upplägget med Mobilt BankID vid budgivning av fem mäklarkontor runt om i landet och Johan Vesterberg, presschef på Fastighetsbyrån, förklarar att responsen har varit positiv från både spekulanter och mäklare.

– Upplägget fungerar jättebra. När mäklarna ska börja använda det är det lite förberedelser, men sedan fungerar det smidigt. Spekulanterna tycker inte heller det är några konstigheter och känner att själva upplägget är säkert, säger Johan Vesterberg, presschef på Fastighetsbyrån.

För att delta i budgivningen loggar spekulanten in med Mobilt BankID via bostadspresentationen på hemsidan. När mäklaren, efter ett telefonsamtal, godkänt budgivaren kan bud läggas digitalt om budgivaren är inloggad. Sedan kan spekulanten följa budgivningen på nätet och via sms.

– Målet är att alla budgivare i så många budgivningar som möjligt ska använda mobilt bank-id. Då vet vi med säkerhet vilka budgivarna är vilket skapar en ökad trygghet, säger Lars-Erik Nykvist.

I början av mars planerar Fastighetsbyrån att öppna upp för möjligheten att använda Mobilt BankID i företagets alla budgivningar.

Identifikation av budgivare
Hösten 2016 genomförde Civilutskottet en uppföljning och utvärdering av den nya mäklarlagen. I den behandlas bland annat budgivningslistan som infördes i den nya lagen och identifiering med BankID har diskuterats i samband med uppföljningen. I uppföljningsrapporten skriver man ”Det vore värdefullt med en utvärdering av om regeln har fungerat på avsett sätt, samt vilka för- och nackdelar som skulle följa av förändrade regler som säkerställer identiteten hos budgivarna.”.

Under en öppen hearing med riksdagens civilutskott, den 15 november, framförde Mäklarsamfundet ”att man bör överväga att införa krav på identifikation av budgivaren för att den vägen motverka förekomsten av falska bud. De närmare formerna behöver dock utredas vidare.” Läs mer om hearingen här.

Läs Fastighetsbyrån pressmeddelande här.

Caroline Berg
Redaktör

Skapad 2 februari 2017
Uppdaterad 24 mars 2023
Budgivning