Unga oroade över värdeutvecklingen på bostäder
Nyhet Bransch 21 mars 2019

Unga mest oroade över bostadens värdeutveckling

Länsförsäkringar har låtit SIFO undersöka hur oroade bostadsägare i olika åldrar är över värdeutvecklingen på sin bostad. Unga oroar sig mest och äldre minst.

En ny SIFO-undersökning genomförd på uppdrag av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling visar att en fjärdedel av svenska bostadsägare oroar sig över värdeutvecklingen på sin bostad. I åldersgruppen 18-29 år uppger hela 47 procent att de oroar sig över sin bostads värdeutveckling. Ju äldre man blir, desto mindre orolig tycks man enligt undersökningen bli för värdeutvecklingen. I åldersgruppen 65-79 år är det 17 procent som uppger att de oroar sig för hur värdet på deras bostad kommer att utvecklas. Oron följer av förklarliga skäl skuldsättningsmönstret. Unga har som regel högre skuldkvot än äldre som sett sina bostäder öka i värde länge och många gånger även amorterat ned lånen mycket.

Läs mer om undersökningen här!
 

Skapad 21 mars 2019
Uppdaterad 14 mars 2023
Unga på bostadsmarknaden