David Klamer
Nyhet Bransch 19 september 2019

Vilket stöd finns vid livets största affär?

Forskning visar att många svenskar har svårt att klara enklare beräkningar inom ekonomi. En rad studier har funnit att hushållens beslutsfattande är kopplat till räknefärdighet, och att individer med sämre räknefärdighet både sparar mindre och är mer benägna att få problem med bolån. Slutsatserna från forskningen är kanske därför inte så förvånande, nämligen att hushållens möjligheter att värna sina intressen på bostadsmarknaden har ett starkt samband med räknefärdighet inom ekonomi.

Det finns många anledningar att önska högre kunskaper inom ämnet privatekonomi, inte minst för att det leder till tryggare individer och mer välmående samhällen. Här har skolan ett stort utbildningsansvar. Vad vi dock fortsatt lurar oss att tro är att bankerna ska ta det pedagogiska ansvaret och hjälpa bostadsköpare att förstå och räkna på sin ekonomi. Verkligheten ser tyvärr inte alls ut så idag.

Mitt senaste telefonmöte med banken tog 60 minuter och lämnade mig högst frågande kring vad jag egentligen kan köpa för ny bostad och hur mycket det kommer att kosta mig per månad. Att jag dessutom fått vänta i två veckor på telefonmötet gjorde min kundresa än mer trubbig. Som konsument vill jag inte chatta med en robot eller sitta i telefonkö. Jag vill inte fylla i en massa personlig information för att bli fyrkantigt dömd. Jag vill känna en uppmuntran och själv ha kontrollen att utforska mina möjligheter och boendedrömmar.

Så vad kan vi göra för att hjälpa bostadsköpare i frågor kring ekonomi – så de kommer mer förberedda till både visning och bolånediskussioner?

Vi kan antingen vänta på att bankerna ska öka sin digitalisering och kundservice. Eller på att skolan ska öka sina utbildningssatsningar inom ekonomi och matematik. Eller så kan vi agera genom att stärka kunden precis vid de tillfällen då de behöver hjälp och är som mest mottagliga, nämligen under bostadsresan hos mäklaren.

Mäklaren är idag med och skapar trygghet under hela bostadsaffären. Samtidigt vet vi att många bostadsköpare behöver mer hjälp för att förstå och visualisera hur affären kan påverka deras ekonomi. Econans, bolaget som jag är VD för, utvecklar digitala verktyg för simulering av privatekonomi. Verktygen används idag av flera mäklarkedjor och är exempel på hur digitala tjänster skapar värde för fastighetsmäklarbranschen, konsumenten och samhället i stort.

David Klamer
VD Econans – Digitala verktyg för boendeekonomi
david@econans.se
 

Skapad 19 september 2019
Uppdaterad 13 mars 2023
Sponsrat