Gustaf Nordquist
Nyhet Bransch 3 april 2024

Express Live - hot eller möjlighet?

Data + intelligens = framgång. Det har vi på Vitec tagit fasta på och sedan ett par år tillbaka jobbar vi hårt för att göra vårt mäklarsystem ännu mer datadrivet och affärsintelligent. I denna intervju berättar vi om hur systemet ska göra våra kunder mer framgångsrika.

Sponsrat. Gustaf Nordquist är produktägare på Vitec och ansvarar för den del av Express Mäklarsystem som vi kallar ”Express Live”.  

Hallå där, Gustaf! Vad är Express Live?  
- Man kan förklara det som en riktningsförändring för Express Mäklarsystem och nästa naturliga steg i utvecklingen – en evolution snarare än revolution, säger Gustaf. Ungefär som när vi gick från fast installerad klient till molntjänst. Express idag ger dig möjlighet att utföra mäklarvardagens arbete – nya Express Live gör arbetet åt dig. Detta sker genom högre automatisering och att systemet föreslår lösningar och ger dig hjälp med att ta rätt beslut. Förutsättningen är dock att det finns bra och korrekt data. Inte bara uppgifter ifyllda i fält utan även information om användarens beteende, hur och var användaren jobbar och klickar i systemet.  

När startade denna riktningsförändring?  
- Arbetet drogs igång på allvar för ett par år sedan, och har sedan växt mer och mer. Det behövdes så småningom en sammanhållande resurs för ”Live-utvecklingen” och för cirka ett år sedan anställdes jag, berättar Gustaf.   

Vad är slutmålet?  
- Det finns inget slutmål och det går inte att sätta något, utan vi ska fortsätta att anpassa och framtidssäkra systemet via den utveckling som nu sker i mjukvarubranschen i hela världen, främst inom områdena datadrivet, machine learning (ML) och artificiell intelligens (AI). Datadrivet betyder att man använder data för att fatta beslut som är baserade på fakta, mätvärden och analys, förklarar Gustaf. Datadrivna programvaror är de som kan samla in, bearbeta, visualisera och analysera data från olika källor, till exempel webbplatser, appar, sensorer, maskiner eller människor. Sådana programvaror kan hjälpa till exempel mäklarföretag att förbättra både sin verksamhet, kundförståelse och effektivitet. Även säljare och köpare gynnas av detta genom bättre affärsflöden, bättre rådgivning och kundupplevelse. 

Ser vi något av detta i systemet idag?  
- Javisst, vårt arbete har redan börjat ge resultat. Det finns en bra grund av korrekt data vilket exempelvis har gjort det möjligt för oss att utveckla det nya kraftfulla analysverktyget Insights som släpptes i december 2023. Insights inte bara ersätter de befintliga rapporterna utan tar dem ett steg längre genom att du kan vända och vrida på data hur du vill. Du kan dessutom få den presenterad på olika sätt; i tabeller, grafer eller på en karta.  

Vilken är den största kundnyttan med Express Live?  
- Datadrivna programvaror kan leverera kundnytta på olika sätt, beroende på organisationens mål, behov och utmaningar. För våra mäklarkunder innebär det hjälp med beslut i både stort och smått – till exempel att välja rätt dokument i en specifik situation, att öppna ett nytt kontor i ett strategiskt område eller att annonsera smart på sociala medier. I slutänden innebär det att mäklaren kan göra fler affärer på kortare tid, vilket nog är den största kundnyttan. Mindre tid vid datorn helt enkelt. 

Finns det några hot i den nya tekniken vad gäller mäklarens roll?  
- Nej, egentligen inte. I takt med att systemet självt gör större och större del av mäklarens arbete kommer det att förändra mäklarens roll, säger Gustaf. Tid frigörs för mäklaren som kan användas till annat, till exempel att sälja in andra tjänster kring affären och på så sätt utöka sin mäklartjänst och överleva i konkurrensen. 

- Det största hotet är mot de mäklare som inte använder Express, avslutar Gustaf med ett leende. 

Skapad 3 april 2024
Uppdaterad 4 april 2024
Sponsrat