Flytt
Nyhet Medlem 5 maj 2022

Dolda felförsäkring och försäkring för fel i bostadsrätt – en trygghet

Sponsrat från WTW. Det är en stor affär att köpa eller sälja en bostad. När världen gungar kan det dessutom kännas extra skönt att kunna gå vidare på riktigt efter att ha sålt sin bostad och lämnat över nycklarna till den nya ägaren.

Under pandemin blev det snabbt kännbart för många att den bostad man levde i inte nödvändigtvis fungerade så bra under de nya förhållandena – kanske blev det för trångt när hela familjen skulle vara hemma och arbeta samtidigt – eller så kom man till insikt om att man ville något annat, nu när det dök upp alternativ för hur man kunde organisera sitt liv. Oavsett vilket, har många valt att byta boende sedan dess.

Rotationen på bostadsmarknaden har också fått andra effekter i spåren av pandemin och en tid där allt fler har befunnit sig i osäkra ekonomiska förhållanden. Försäkringsbolagen rapporterar om fler skador, samtidigt som mäklare vittnar om att de får fler frågor än tidigare, både från säljare och köpare. Sannolikt beror det på att kunskapen om dolda fel och fel i bostadsrätt har ökat över tid, och att man inte längre är lika beredd att stå för hela risken själv. 

Dolda fel och fel i bostadsrätt kan vara allt från skadedjur och mögel till konstruktionsfel. Den som säljer en fastighet har ansvar för dolda fel i tio år och den som säljer en bostadsrätt är ansvarig för fel i två år. Om ett fel upptäcks så kan säljaren bli tvungen att ersätta köparen med stora belopp, även om den inte själv visste om felet och detta är normalt inget som ingår i försäkringsskyddet på hemförsäkringen. 

Ta hjälp och överlåt till experterna att vara de som har koll

Det är ofta viktigt för den som säljer sin bostad att kunna gå vidare till sitt nya boende i lugn och ro. WTW har redan jobbat engagerat i över 20 år med försäkringslösningar som gör skillnad på riktigt – och fortsätter lika entusiastiskt och outtröttligt in i framtiden. Tack vare nära samarbeten med fastighetsmäklare och besiktningsmän med bred teknisk kunskap uppdateras och anpassas försäkringarna kontinuerligt utifrån nya behov.

WTW erbjuder idag flera olika dolda felförsäkringar under namnet UPPDAGA. Ambitionen är att det alltid ska finnas minst en produkt som säljare av fastigheter eller bostadsrätter tycker passar deras önskemål, riskaptit, kostnadskänslighet och livssituation. Läs mer på www.doldafel.se 

Logo WTWUppdaga dolda felförsäkringar förmedlas av försäkringsförmedlaren Willis Towers Watson Sweden AB (WTW). Försäkringsgivare är Gjensidige Forsikring ASA, Norge, Svensk filial.

 


UPPDAGA – en trygghet för både säljare och köpare

När man säljer sin bostad kan det vara skönt att känna att ansvaret för eventuella dolda fel eller fel i bostadsrätt är omhändertaget. Därför kan den som säljer teckna en försäkring som hjälper till att hantera sådana frågor. Försäkringsbolaget hjälper då till att:

  • ta hand om eventuella krav som köparen riktar mot säljaren,
  • utreder kravet och huruvida det omfattas av försäkringen,
  • samt betalar eventuella tvistekostnader.

Om det visar sig att det krav köparen ställt mot säljaren anses utgöra ett dolt fel eller fel i bostadsrätt kan försäkringsbolaget lämna ut en ersättning till köparen för att åtgärda felet enligt gällande rättspraxis.


Marknadsföringsmaterial. Copyright © Willis Towers Watson Sweden AB 2022. All rights reserved. 
 

Skapad 5 maj 2022
Uppdaterad 20 februari 2023
Sponsrat