Trygghet för både säljare och köpare vid försäljning av bostadsrätt
Nyhet Medlem 6 maj 2021

Trygghet för både säljare och köpare vid försäljning av bostadsrätt med Uppdaga Borätt

Det är en stor affär att köpa eller sälja en bostadsrätt och det kan vara knivigt att hålla reda på alla skyldigheter och rättigheter. En försäkring för fel i bostadsrätt kan skapa trygghet för både köpare och säljare.

Precis som i fastigheter kan det finnas fel i bostadsrätter. Det handlar om fel som funnits redan vid försäljningen men som inte varit möjliga att upptäcka, eller kunnat anses vara förväntade. Fel i bostadsrätt regleras i köplagen och omfattar fel innanför lägenhetens väggar och som inte faller på föreningens ansvar. 

Situationer som rör fel i bostadsrätt har ökat markant på senare år 
Dagens köpare är betydligt mer upplysta än vad de var för 20 år sedan. I början av 2000-talet var det få som visste om att det ens fanns dolda felförsäkringar för fastighet medan det idag är vanligt att teckna sådana. På samma sätt är nu försäkringar för fel i bostadsrätt på frammarsch i takt med att konsumenter har blivit mer medvetna om de krav som ställs på dem som säljare. 

Säljarens ansvar för fel i bostadsrätt gäller i två år och kan handla om t.ex. fuktskada i badrum, bristande elinstallationer eller konstruktionsfel. Även att den angivna kvadratmeterytan visar sig vara felaktig eller att månadsavgiften höjs kan utgöra underlag för en reklamation från köparen. 

Försäkring för fel i bostadsrätt – en trygghet för både köpare och säljare
Att kunna gå vidare efter att ha sålt en bostadsrätt och lämnat över nycklarna till den nya ägaren är viktigt för många säljare. Med en försäkring för fel i bostadsrätt är det försäkringsbolaget som tar hand om krav från köparen, utreder det samt betalar för eventuella tvistekostnader. Om det visar sig att det krav köparen ställt anses utgöra fel i bostadsrätt kan försäkringsbolaget lämna en ersättning till köparen för att åtgärda felet. Ersättning beräknas enligt gällande praxis. 

Överlåt till experterna att vara de som har koll
Redan i början av 2000-talet utvecklade Willis Towers Watson en dolda felförsäkring för fastighet och erbjuder sedan år 2017 även en försäkring för fel i bostadsrätt. Tack vare nära samarbeten med besiktningsmän med bred teknisk kunskap är försäkringarna kontinuerligt uppdaterade enligt vanliga behov som kan finnas.

Willis Towers Watson erbjuder idag fem olika Uppdaga dolda felförsäkringar. Ambitionen är att det alltid ska finnas minst en produkt som säljare av fastigheter eller bostadsrätter tycker passar deras önskemål, riskaptit, kostnadskänslighet och livssituation. Läs mer på www.doldafel.se 

Uppdaga dolda felförsäkringar förmedlas av försäkringsförmedlaren Willis Towers Watson Sweden AB. Försäkringsgivare är Gjensidige Forsikring ASA, Norge, Svensk filial.

Willis

 

 

Skapad 6 maj 2021
Uppdaterad 27 februari 2023
Sponsrat