FEI släpper ny screeningtjänst
Nyhet Bransch 9 december 2020

FEI släpper ny screeningtjänst – vill hjälpa branschen att rekrytera rätt

Personalen är i allra högsta grad den viktigaste resursen för en fastighetsmäklarbyrå. Därför är också rekryteringsprocessen av helt avgörande betydelse för företagets framgång och möjligheter att växa och ta marknadsandelar. Det är inte alltid som magkänslan håller hela vägen, det kan vara svårt att ta reda på om personen har rätt förutsättningar för att klara en uppdragsutbildning till fastighetsmäklare. Här kan FEI hjälpa till!

FEI Företagsekonomiska Institutet erbjuder uppdragsutbildning till fastighetsmäklare i samarbete med Högskolan Väst. Förra året genomförde Mäklarsamfundet, Högskolan Väst och FEI en undersökning som visade att mäklare som gått uppdragsutbildning trivs bättre och stannar längre i yrket än de som utbildats på annat sätt. Det är med andra ord smart att rekrytera personer med rätt förutsättningar till uppdragsutbildning.

Nu lanserar FEI sin nya screeningtjänst som innebär stora fördelar för mäklarföretagen. 

- Vi delar branschens önskan om att förse den med kompetenta och kunniga fastighetsmäklare. Arbetsgivaren får genom vår screeningtjänst en möjlighet att avgöra hur troligt det är att det blir en bra rekrytering, innan kandidaten anställs och anmäls till utbildningen, säger Jon Lindsmyr försäljningschef på FEI.

För att bli en duktig fastighetsmäklare krävs många positiva personliga egenskaper men också att kandidaten uppfyller Fastighetsmäklarinspektionens teoretiska kunskapskrav och registreras som fastighetsmäklare.

Vad innebär screeningtjänsten?

Tjänsten ger dig som arbetsgivare ett kompletterande underlag i rekryteringen och består av sammanlagt tre tester.

Personlighetstestet visar på de positiva personliga egenskaper kandidaten besitter, det kognitiva testet visar på kandidatens potential att prestera i en specifik roll, t.ex. som studerande och det diagnostiska provet mäter deltagarens förkunskaper.

- I kombination ger testerna dig en mer heltäckande översikt av kandidaternas styrkor och svagheter i relation till uppdragsutbildningen. Resultaten kan givetvis också appliceras på en framtida arbetssituation som fastighetsmäklare på ditt mäklarföretag. Oavsett resultat är det givetvis ditt beslut om du önskar anmäla denne till Fastighetsmäklare 120 hp, säger Jon Lindsmyr.

Vill du höra mer om tjänsten, kontakta Jon Lindsmyr.
010-410 59 37
jon.lindsmyr@fei.se
 

Skapad 9 december 2020
Uppdaterad 27 februari 2023
Sponsrat