Anders Lindh
Nyhet Bransch 26 november 2020

Anders Lindh, lärare i kursen försäljning & etik

Kursen Försäljning och etik 7,5 hp är en delkurs i Lexicon University och Luleå tekniska universitets uppdragsutbildning till Fastighetsmäklare. Kursen leds av Anders Lindh som har över 25-års erfarenhet av att utbilda och coacha näringslivet inom områdena verksamhetsutveckling, försäljning och etik.

Denna kurs är specialanpassad för mäklarbranschen och tar upp både säljfrågor och den viktiga etiken. De akademiska studierna varvas med verklighetsnära övningar där studenterna får tillämpa sina kunskaper. Framtidens försäljning präglas av stora krav från kunderna och i takt med digitaliseringen ställs även nya krav på mäklarens kompetens och förmågor. 

Anders hjälper deltagarna att få en förståelse för fastighetsmäklarens grundläggande roll, en roll som de sedan ska fylla med juridiska, ekonomiska och andra obligatoriska ämnen. Genom att ge deltagarna uppgifter som ska lösas mellan de olika webinarierna bygger Anders vidare steg för steg. På så sätt får han även ihop de analoga kunskaperna med den distansbaserade plattformen på ett naturligt sätt.

”Våra studenter har i huvudsak erfarenhet som mäklarassistenter eller annan tidigare säljerfarenhet vilket gör att jag måste återkoppla till deras upplevelser och samtidigt bygga en bas för framtiden. Deltagarnas erfarenheter måste anpassas in i den komplexa kommande rollen som mäklare där de skall representera både säljare och köpare som en oberoende mellanhand i en fastighetsaffär”, berättar Anders.

Hela utbildningen genomförs i små klasser för att skapa gemenskap och personlighet för våra studenter och då alla föreläsningar spelas in kan deltagarna vara med och delta runt om i hela landet och lyssna och repetera när de vill vilket är mycket uppskattat.

Fredag 12 mars, 2021 startar nästa Fastighetsmäklarutbildning, en 18 månaders distansbaserad uppdragsutbildning på 120 hp som ger en godkänd examen till fastighetsmäklare.

Du som är intresserad av nästa utbildningsstart kan läsa mer och anmäla dig här>>
 

Skapad 26 november 2020
Uppdaterad 27 februari 2023
Sponsrat