Digital signatur i Express Mäklarsystem
Nyhet Bransch 12 december 2019

Digital signatur i Express Mäklarsystem

Du vet väl att du kan använda digital signatur för ett stort antal dokument i Express Mäklarsystem med hjälp av en ny tjänst från vår samarbetspartner Verified? Och att dina kunder kan identifiera sig med hjälp av Mobilt bank-ID?

I mäklarsystemet Express från Vitec finns numera ett dokument som heter Digital ID-kontroll, som du använder tillsammans med tjänsten Digital signatur. Detta för att du ska slippa en ökad administration och ökade kostnader när du har distanskunder. Främsta vinsten är för t ex dödsbo med flera dödsbodelägare eller kunder som befinner sig utomlands. 

Förutom ID-kontroll finns möjligheten att använda elektronisk underskrift i Express Mäklarsystem och situationerna är många. Frågelistan är ett exempel, där säljaren signerar lämnade uppgifter och köparna att de tagit del av den. Olika typer av tilläggsavtal skulle kunna signeras digitalt. Vidare kan parterna signera att de tagit del av journalen. Säljaren kan godkänna objektbeskrivningen innan försäljning och köparen kan sedan signera att hen tagit del av den. Säljaren kan signera att de angivna driftskostnaderna stämmer. Parterna kan signera att de tagit del av budförteckning och budhistorik. Och så vidare. Listan kan göras lång. Även upplåtelse- förhands- och bokningsavtal för bostadsrätter kan signeras, liksom avtal om överlåtelse av byggnad på ofri grund.

Det finns dock några dokument där digital signering ännu inte är möjlig; uppdragsavtal, depositionsavtal, samt överlåtelseavtal (även köpebrev) för fastigheter och bostadsrätter. Bortsett från dessa dokument är det i princip fritt fram att arbeta modernt och smidigt genom att använda digital signatur i Express Mäklarsystem!

Läs mer här >>
 

Skapad 12 december 2019
Uppdaterad 13 mars 2023
Sponsrat