Mathilda Karlsson
Nyhet Bransch 22 april 2021

Fastighetsbyrån i Växjö växer genom att utbilda lokala talanger

Fastighetsbyrån i Växjö har i flera år använt FEI och Högskolan Västs uppdragsutbildning till fastighetsmäklare för att rekrytera och utveckla nya medarbetare. Nu är de som studerar en naturlig del av företagets dagliga verksamhet och ett sätt för företaget att växa.

– Vi anställer i snitt två nya personer i halvåret som får gå utbildningen till fastighetsmäklare, de är med i gänget från start och ger varandra stöd under studietiden. Som företag är vi noga när vi väljer nya medarbetare och tänker långsiktigt, de ska passa in i vår kultur, kunna genomföra mäklarstudierna och ha förutsättningar att bli en bra mäklare, säger Mathilda Karlsson, franchisetagare och kontorschef på Fastighetsbyrån Växjö.

Mathilda Karlsson och Jonas Magnusson startade Fastighetsbyrån Växjö för 13 år sedan. Idag är de 16 medarbetare och använder utbildningen Fastighetsmäklare 120 hp som ett sätt att locka fler talanger och skapa tillväxt.

– Växjö är ingen traditionell studieort för fastighetsmäklare och vi måste vara en attraktiv arbetsplats. Fastighetsbyrån i Sverige är högt rankade som arbetsgivare vilket bidrar positivt och vi jobbar hårt för att vara det givna valet för dem som vill göra mäklarkarriär i Växjö. Att bli anställd och få utbildning till fastighetsmäklare är värt mycket vilket gör att vi kan vara noga med vilka vi anställer.

Eftersom Växjö inte är en traditionell utbildningsort för fastighetsmäklare saknar näringslivet ett naturligt flöde av kompetens från högskolor eller universitet vilket mäklarföretag på större orter har.

– Under hela studietiden ger vi stöd och coaching, alla på företaget är delaktiga. För oss är medarbetarna en investering att ta hand om och utveckla, inte bara med kompetens utan även socialt för att trivas och ha kul. När den som studerar sedan tar steget till registrerad fastighetsmäklare finns det ingen tröskel att ta sig över, då är de redan en del av företaget. 

Som en del i urvalsprocessen får kandidaterna gå igenom FEI:s screeningtjänst som är utformad för att ta reda på om de har rätt förutsättningar att klara studierna.

– För oss är det otroligt viktigt att hitta rätt person, vi lägger ner mycket tid och omsorg på den processen. Vi anställer oftast två personer åt gången. Då har man alltid en kurskollega och ett socialt bollplank som kretsar kring studierna.

Fastighetsmäklare 120 hp är en hybridutbildning och ges med FEIFLEX, en förutsättning för att allt ska fungera smidigt för både deltagare och arbetsgivare.

– Våra medarbetare kan studera här på kontoret, hemma eller var de vill. De behöver heller inte resa utan kan genomföra både föreläsningar i realtid och prov på distans. För oss gör hybridutbildningen det enklare att rekrytera eftersom Växjö på det sättet blir en egen, virtuell utbildningsort.

Fastighetsbyrån Växjö har dessutom digitaliserat delar av den egna verksamheten, digitala möten är en naturlig del av arbetsdagen. Mathilda är mycket nöjd med Högskolan Väst och FEI och sättet de levererar utbildningen på. Det passar Fastighetsbyrån Växjös framåtlutade sätt att arbeta på där man alltid måste möta kunden och ta till sig allt nytt som kommer.

– Våra medarbetare som studerar hos FEI och Högskolan Väst ger bara ros till både utbildningen och lärarna. FEI är jättebra att ha kontakt med, de svarar snabbt och gör att vi som arbetsgivare känner oss trygga, säger Mathilda Karlsson, franchisetagare och kontorschef på Fastighetsbyrån Växjö.

Fastighetsmäklare på FEI 
Fastighetsmäklare 120 hp är en uppdragsutbildning som ges av FEI i samarbete med Högskolan Väst. Utbildningen omfattar 17 till 22 månaders studier och vänder sig till mäklarföretag som vill utveckla sina medarbetare. All undervisning, både heldagar och den som är förlagd till kvällar, ges via hybridmodellen FEIFLEX.

Skapad 22 april 2021
Uppdaterad 27 februari 2023
Sponsrat