Gar-Bo dolda fel-försäkring
Nyhet Bransch 14 november 2019

Dolda fel-försäkring för trygga säljare och trygga köpare

Med en dolda fel-försäkring från Gar-Bo kan säljaren släppa tankarna på det gamla huset och fokusera på sin nya bostad. Om ett fel skulle upptäckas tar köparen kontakt direkt med Gar-Bo för skadeanmälan och reglering.

Hos Gar-Bo kan köparen känna sig trygg med att de får en snabb och saklig bedömning av de fel som omfattas av försäkringen. Köparen slipper ta kontakt med säljaren eller mäklaren för att inleda diskussioner om ersättning. Gar-Bos skadereglerare sköter hela processen.

Gar-Bo Dolda fel Standard och Gar-Bo Dolda fel Enkel omfattar:
•    Dolda fel i tio år.
•    Merkostnader för köparen i samband med skada.
•    Ansvarsskydd inklusive utredning och juridisk hjälp för säljaren, om köparen riktar anspråk direkt mot säljaren.

Gar-Bo Dolda fel Standard förutsätter att en Överlåtelsebesiktning Standard eller motsvarande har genomförts.

Gar-Bo Dolda fel Plus täcker utöver omfattningen ovan, dessutom:
•    Besiktningsmannens eventuella missar.
•    Skada på riskkonstruktion (normalt inte klassade som dolda fel).

Gar-Bo Dolda fel Plus förutsätter att en Överlåtelsebesiktning Plus eller motsvarande har genomförts av en besiktningsman godkänd av Gar-Bo.

Bra att veta om Gar-Bos dolda fel-försäkring
1.    Försäkringen är en objektsförsäkring och när försäljningen genomförts är det köparen som blir försäkringshavare.
2.    Kostnaden för försäkring och besiktning är avdragsgill. Säljaren kan dra av kostnaderna i sin deklaration.
3.    Försäkringen gäller utan självrisk.
4.    Försäkringen betalas i samband med köparens tillträde till fastigheten.

Läs allt om hur Gar-Bo Dolda fel fungerar och vilka villkor som gäller på vår webbplats. 

Har du frågor är du alltid välkommen att ringa på 010-221 88 00 eller höra av dig till doldafel@gar-bo.se

Skapad 14 november 2019
Uppdaterad 13 mars 2023
Sponsrat