Gar-Bo dolda fel-försäkring
Nyhet Bransch 3 oktober 2019

Dolda fel-försäkring för trygga säljare och trygga köpare

Med en dolda fel-försäkring från Gar-Bo kan säljaren släppa tankarna på det gamla huset och fokusera på sin nya bostad. Inte ens om ett fel skulle upptäckas behöver vi störa säljaren. Köparen tar kontakt direkt med oss för skadeanmälan och reglering.

Därmed kan köparna känna sig trygga med att de får en snabb och saklig bedömning, om det skulle vara så att huset har något dolt fel som omfattas av försäkringen. De slipper ta kontakt med säljare eller mäklare för att inleda diskussioner om ersättning. Gar-Bos skadereglerare sköter hela processen.

Gar-Bo dolda fel omfattar:

  • Dolda fel i tio år.
  • Merkostnader för köparen i samband med skada.
  • Ansvarsskydd inklusive utredning och juridisk hjälp för säljaren, om köparen riktar anspråk direkt mot säljaren.

Gar-Bo dolda fel Plus täcker dessutom:

  • Besiktningsmannens eventuella missar.
  • Skada på riskkonstruktion (normalt inte klassade som dolda fel).

Dolda fel Plus förutsätter att en överlåtelsebesiktning genomförs av en besiktningsman godkänd av Gar-Bo.

Bra att veta om Gar-Bo dolda fel-försäkring

  1. Försäkringen är en objektsförsäkring och när försäljningen genomförts är det köparen som blir försäkringshavare.
  2. Kostnaden för försäkring och besiktning är avdragsgill. Säljaren kan dra av kostnaderna i sin deklaration.
  3. Försäkringen gäller utan självrisk.
  4. Försäkringen betalas i samband med köparens tillträde till fastigheten.

Läs allt om hur Gar-Bos dolda fel-försäkring fungerar och vilka villkor som gäller på vår webbplats. 

Har du frågor är du alltid välkommen att ringa på 010-221 88 00 eller höra av dig till doldafel@gar-bo.se.

Skapad 3 oktober 2019
Uppdaterad 13 mars 2023
Sponsrat