Nyhet Konsument 5 oktober 2017

Anticimex utökar ansvarstiden för överlåtelsebesiktning

[Sponsrat innehåll] Under våren 2017 initierade Anticimex ett projekt om att certifiera samtliga av företagets besiktningstekniker. Som en följd av detta kommer Anticimex från och med 1 oktober utöka ansvarstiden för överlåtelsebesiktningar från två till tre år.

Under våren 2017 initierade Anticimex ett projekt om att certifiera samtliga av företagets besiktningstekniker genom certifieringsbolaget Kiwa. Certifieringen är en så kallad personcertifiering enligt standard ISO/IEC 17024. Som en följd av detta kommer Anticimex från och med 1 oktober utöka ansvarstiden för överlåtelsebesiktningar från två till tre år.

Anticimex ser certifieringen som ett steg i att förtydliga vilka krav som ställs på utförandet och utföraren av överlåtelsebesiktningar och samtidigt stärka sitt kunderbjudande för att leverera ett tryggare beslutsunderlag som en viktig del av bostadsaffären. Genom certifieringen hoppas Anticimex att våra kunder kan känna en trygghet då en oberoende part har granskat besiktningsteknikerns kompetensnivå.

Mot bakgrund av den oberoende certifieringen kommer Anticimex ansvara för besiktningar i tre år, jämfört mot branschpraxis, som är två år. Det nya ansvarsåtagandet träder i kraft och gäller för besiktningar utförda från och med 1 oktober.

Läs Anticimex pressmeddelande här.

Anticimex

Skapad 5 oktober 2017
Uppdaterad 23 mars 2023
Sponsrat