Erik Segerborg
Nyhet Medlem 17 maj 2018

Snart stänger signeringen av Hemnets uppdaterade Annons- och Förmedlingsavtal

Bland annat på grund av nya Dataskyddsförordningen (GDPR), som träder i kraft den 25 maj, har Hemnet uppdaterat sitt Annons- och Förmedlingsavtal. Senast vid det datumet behöver behörig företrädare för mäklarfirman signera avtalet för att kunna fortsätta publicera annonser på Hemnet. Erik Segerborg, chef för strategi och marknadsföring på Hemnet, berättar mer.

Vad är Annons- och Förmedlingsavtalet för något?
– Det är ett avtal som tecknas mellan Hemnet och mäklarfirman. Avtalet reglerar villkoren för mäklarfirmans förmedling av annonstjänsten till kund och mäklarfirmans handhavande och införande av annons. I grunden är avtalet till för att kunna betala ut administrationsersättning till mäklarfirman.

Är det ett helt nytt avtal ni går ut med?
– Nej. Grunderna kvarstår, så administrationsersättningen är oförändrad och alla objekt på Hemnet måste även fortsatt komma in via registrerade fastighetsmäklare*. Huvudsakligen har vi uppdaterat avtalet för att följa GDPR.

Vilka andra förändringar har ni gjort i avtalet?
– Tillsammans med mäklarbranschen vill ge bostadssäljare större valfrihet, genom att senare i år introducera egna tilläggsprodukter för att de bättre ska kunna marknadsföra sina objekt på Hemnet. Vi är glada att berätta att vi redan nu gör det möjligt i avtalet att för Hemnet betala ut ersättning till mäklarföretaget för samarbete kring försäljning av sådana produkter. Detta samarbete kommer att vara valfritt för mäklarföretaget. Utöver detta har vi även gjort ett flertal mindre uppdateringar av den senaste versionen av avtalet, som togs fram för fem år sedan. Man hittar all information på vår mäklarblogg där vi också har skrivit om andra, mindre förändringar.

Vad innebär det uppdaterade avtalet för de enskilda mäklarna?
– Egentligen innebär det inga förändringar mer än att det under en övergångsperiod blir lite mer pappersarbete, i och med att mäklaren behöver ta med det uppdaterade Annonsavtalet och vår nya Integritetspolicy till kunden. Dessa dokument finns redan nu på Hemnets hemsida och vi har skickat ut dem till mäklarsystemen, så att de ska finnas där istället för de dokument som tidigare använts och bifogats förmedlingsuppdraget, till den 25 maj när den nya lagen börjar gälla. På sikt kommer vi dock introducera ett digitalt flöde, mellan Hemnet, mäklare och säljare, med mindre administration som resultat.       

Vad händer om man inte skriver på avtalet innan 25 maj?
– Vi vill säkerställa att både Hemnet och mäklarna följer de regler och lagar som gäller även efter den 25 maj. Därför kommer organisationer som inte skrivit på avtalen inte kunna publicera annonser efter det datumet. Som i alla sammanhang är det viktigt att man läser avtalet noga och säkerställer att man förstått alla delar. Uppstår frågor så är det viktigt att man hör av sig till vår support direkt.

Vad behöver företrädare för mäklarfirman göra för att teckna avtalet?
– Logga in i Kundportalen, välja vilken organisation avtalet avser, fylla i sina företags- och personuppgifter, läsa avtalet och signera det digitalt. Om ens företag bytt organisationsnummer, eller man saknar ett avtal, behöver man kontakta vår support för att skriva ett nytt. Men det löser vi ganska fort!

Nyttiga länkar om Annons- och Förmedlingsavtalet

Läsa och signera avtalet

Artiklar om vad avtalet innebär, både för mäklaren och mäklarfirman 

Vanligaste frågorna och svaren om avtalet

Hemnets support: ring 0775-17 00 00 eller mejla maklarsupport@hemnet.se 

* Undantag är Kronofogden eller nyproduktionsobjekt som säljs direkt av bostadsutvecklare.

Skapad 17 maj 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
Sponsrat