André Nilsson
Nyhet Bransch 25 februari 2021

Möt André Nilsson, Mäklarsamfundets näringspolitiska expert

Den 15 februari tillträdde André Nilsson en nyinrättad tjänst på Mäklarsamfundet som näringspolitisk expert. Nyhetsbrevet Fastighetsmäklaren har tagit ett snack med honom om den första tiden, och vad han ser fram emot att uträtta i rollen.

Hej André! Hur har din första vecka varit? 

–    Hej! Det har varit väldigt roligt att lära känna många nya kunniga kollegor. Trots att mycket kontakt fortsatt behöver tas digitalt har det varit ett varmt välkomnande. Det viktigaste för mig har varit att snabbt sätta mig in i mäklarnas verklighet och förutsättningar för att direkt börja arbeta för att värna deras intressen. 

Vad kommer du att arbeta med hos oss?

–    Mitt mål är att de beslut som tas i Riksdagen och på Regeringskansliet fattas med kunskap om hur de påverkar människors möjlighet att flytta och mäklarnas möjlighet att utföra sitt arbete. I grunden handlar det om att kommunicera med beslutsfattare både genom media och genom direktkontakt. Sverige har ur ett internationellt perspektiv hårda begränsningar av bostadsmarknaden, det är något som ibland minskar rörligheten och i förlängningen människors möjlighet att flytta. Det vill jag ändra på. 

Vad gjorde du innan du började på Mäklarsamfundet? 

–    Jag är född och uppvuxen på Närkeslätten. På landsbygden fick jag en stark övertygelse om vikten av frihet och självbestämmande som stämde illa överens med de hårda restriktioner och regler som gäller bland annat på bostadsmarknaden. 2009 flyttade jag till Stockholm för att studera på Handelshögskolan för att kunna arbeta med att förändra politiken. Sedan dess har jag hunnit vara ungdomsförbundsordförande, konsult, och politisk rådgivare i Stockholms stadshus och i Riksdagen. 

Vad lockade mest med rollen?

–    Möjligheten att påverka samhället till det bättre genom att arbeta mot ett gemensamt mål! Det ligger i både fastighetsmäklarbranschens och bostadskonsumenternas intresse att vi har en stabil bostadsmarknad med långsiktiga och tydliga spelregler där fler har friheten att flytta och att kunna förverkliga sina bostadsdrömmar. Det är värderingar som ligger helt i linje med mina egna och därför har det känts väldigt rätt att börja arbeta på Mäklarsamfundet. 

Vilken aktuell politisk fråga tycker du är viktigast för mäklarna?

–    Utan tvekan är det den sammantagna effekten av alla begränsningar som finns på bostadsmarknaden. Låneregler, statliga kreditrestriktioner, flyttskatter, skuldkvotstak och strikta kalkyler från bankerna - det är lätt att tappa räkningen. När man lägger ihop alla hinder för människor att köpa eller byta bostad blir trösklarna väldigt höga och stänger ute många från att köpa en rimlig bostad. 

Många stängs exempelvis ute från att bo i våra större städer eller att kunna bilda familj i en bostad som är anpassad efter livssituationen. Det måste vara möjligt för fler att köpa en rimlig bostad, annars riskerar vi att få snabbt växande klyftor mellan olika generationer och mellan de som redan är inne på bostadsmarknaden och de som står utanför. Min vision är att alla som arbetar och har lyckats spara ihop en kontantinsats ska ha en möjlighet att köpa en rimlig bostad. 

Vad blir första uppgifterna att ta tag i? 

–    Först kommer jag att sätta mig in allt det arbete som kommunikationsavdelningen redan åstadkommit och försöka utveckla det. Nu tittar vi exempelvis på effekterna av amorteringskraven för de med samhällsbärande yrken. Det kommer både att bli långsiktigt arbete med nya kommunikationsplaner och planering av året blandat med mer kortsiktiga projekt för att komma igång med konkreta resultat så fort som möjligt. 

Vad ser du för stora utmaningar för branschen framöver? 

–    Vår tidsålder karakteriseras av disruptiv teknik och snabba förändringar. Samtidigt är fastighetsmäklaryrket en klassisk mellanmansroll som bygger på mänsklig kontakt och att bygga förtroende. Den stora potentialen ligger i att kombinera värdet av en personlig och närvarande fullservicemäklartjänst med digitala verktyg som underlättar bostadsresan för både säljare och köpare.  

Beskriv ditt drömboende! 

–    Jag har alltid drömt om att bo i ett båthus. Förhoppningsvis kan vi lobba för mer rimliga strandskyddsregler och se till att vi snart kan bygga nya båthus längs med våra sjöar och kustremsor.
 

Skapad 25 februari 2021
Uppdaterad 27 februari 2023
Ny på jobbet