Nyhet Bransch 24 juni 2015

Riksdagen följer upp den nya fastighetsmäklarlagen

När Mäklarsamfundets VD Ingrid Eiken och kommunikationschef Josefine Uppling träffade delar av civilutskottet tidigare i år var uppföljning av nya fastighetsmäklarlagen ett viktigt medskick. Nu går civilutskottet på Mäklarsamfundets linje och gör en genomlysning för att se om lagändringarna fått avsedd effekt.

– Det är väldigt viktigt att de omfattande lagar och regler som omgärdar fastighetsmäklarnas vardag är relevanta och fyller sitt syfte när det kommer till att skydda konsumenterna. Vi är därför väldigt glada över att våra samtal med civilutskottet nu leder till en uppföljning, säger Ingrid Eiken i en kommentar.

Den nya fastighetsmäklarlagen började gälla den 1 juli 2011. Sedan dess har situationen på bostadsmarknaden förvärrats avsevärt, det råder bostadsbrist på de platser i Sverige där folk vill bo. Under våren 2015 har problemen på bostadsmarknaden granskats extra i media, fokus har varit på så kallade lockpriser och fejkade budgivningar.

– Fastighetsmäklarlagen är en av Sveriges viktigaste lagar eftersom ett bostadsköp är det största köpet i folks liv. Nu vill vi se att lagen fungerar som vi hade tänkt oss bland annat med budgivningar. För mig personligen så tycker jag att fastighetsmäklarna får ta stryk för de brister som finns i lagen. Mäklarsamfundet och andra parter inom branschen kommer att bjudas in för dialog. Mäklarna är de som vet vilka brister som lagen har och därför är det självklart att rådgöra med mäklare, forskare och andra experter, säger Robert Hannah (Fp), ledamot i civilutskottet.

Läs mer på riksdagens hemsida.

Skapad 24 juni 2015
Uppdaterad 28 mars 2023
Fastighetsmäklarlagen