Analys och värdering av kommersiella fastigheter
Nyhet Utbildning 21 april 2021

Analys och värdering av kommersiella fastigheter

Detta är en av tre grundkurser inom området för kommersiella fastigheter (flerbostadshus, kontors- och butiksfastigheter mm).

Utbildare: Fredrik Brunes teknologie doktor i bygg- och fastighetsekonomi

Kursen syftar till att ge insikt i fastighetsekonomiska begrepp, värdeteorier och tillämpade värderingsmetoder (ortspris- och kassaflödesmetoder), hyres- och fastighetsmarknadsanalyser samt tolkning och utvärdering av värdeutlåtanden.

Värderingsfrågor i samband med förmedling, belåning och årsredovisningar i fastighetsbolag behandlas också.

Läs mer

Skapad 21 april 2021
Uppdaterad 27 februari 2023
Utbildning