Ekonomi för storhusmäklare
Nyhet Utbildning 12 december 2019

Ekonomi för storhusmäklare 5 - 6 februari

Kursen behandlar de grunder för redovisning, räkenskapsanalys, beskattningsfrågor och moms som rör kommersiella fastigheter.

Utbildare: Bo Nordlund, teknologie doktor; Peter Markendahl och Sandra Ebers KPMG

Kursdagarna består av både föreläsningar och gruppövningar och syftar till att ge deltagaren teoretiska och praktiska verktyg för att göra korrekt bedömning av ekonomiska frågor i samband med förmedling av kommersiella fastigheter. Detta är en av tre grundkurser inom området för kommersiella fastigheter.

Plats: Mäklarsamfundets lokaler i Solna. Tid: Dag ett börjar kl. 09.30 med kaffe och kursen startar 10.00 och avslutas ca kl. 16.00 dag två.
Pris medlemmar: 7 100 kr + moms
Pris övriga: 8 500 kr + moms

Anmälan

Skapad 12 december 2019
Uppdaterad 13 mars 2023
Utbildning