Utbildning för fastighetsmäklare
Nyhet Utbildning 19 september 2019

Analys och värdering av kommersiella fastigheter

Kursen hålls 15-16 oktober och ger insikt i fastighetsekonomiska begrepp, värdeteorier och tillämpade värderingsmetoder (ortspris- och kassaflödesmetoder), hyres- och fastighetsmarknadsanalyser samt tolkning och utvärdering av värdeutlåtanden. Värderingsfrågor i samband med förmedling, belåning och årsredovisningar i fastighetsbolag behandlas också.

Plats: Mäklarsamfundet i Solna
Pris medlemmar: 8 200 kr + moms  
Pris övriga: 9 800 kr + moms

Läs mer och anmäl dig här

Skapad 19 september 2019
Uppdaterad 13 mars 2023
Utbildning