Kurs på Mäklarsamfundet - Juridik för storhusmäklare
Nyhet Utbildning 30 januari 2020

Juridik för storhusmäklare 17-18 mars

Detta är en av tre grundkurser inom området för kommersiella fastigheter.

Ur innehållet:
Mäklarrollen vid kommersiella förmedlingsuppdrag - mäklarlagen, ansvar, förpliktelser och avtalsmässiga möjligheter.
Uppdraget – utformning av avtal, speciellt avseende ansvarsbegränsningar, uppdragsbeskrivning samt ersättningsreglering.
Transaktionsprocessen - aktiviteter & flödet, IM, NDA/LOI, DD, Signing och Closing.
Transaktionsmodell - direktförsäljning eller paketering?, Betalningsmodellen
Due Dilligence - vilka uppgifter behövs? belastningar, rättigheter, analys och hantering
Analys av hyresavtal - analys av speciella avtalsregleringar och utformningar av kommersiella hyresavtal avseende effekt och hantering.
Transaktionsdokumentation – NDA, LOI, TERM SHEET, HEAD OF TERMS
Kontraktsutformning -  DRAFT av SPAklausuler utifrån givna regleringsbehov och exempeldokument.

Utbildare: Henrik Ståhlberg Foyen Advokatfirma, Mats Sjöquist förbundsjurist Mäklarsamfundet.

Plats: Mäklarsamfundet, Solna. Tid: Dag ett börjar kl. 09.30 med kaffe och kursen startar 10.00 och avslutas ca kl. 16.00 dag två.
Preliminärt pris för medlemmar: 6 400 kr + moms
Preliminärt pris övriga: 7 600 kr + moms


Anmälan

Skapad 30 januari 2020
Uppdaterad 13 mars 2023
Utbildning