Kurs kommersiella fastigheter
Nyhet Utbildning 1 november 2018

Ekonomisk analys och värdering av flerbostads- och kommersiella fastigheter

Kursen hålls 28-29 november och ger insikt i fastighetsekonomiska begrepp, värdeteorier och tillämpade värderingsmetoder (ortspris- och kassaflödesmetoder), hyres- och fastighetsmarknadsanalyser samt tolkning och utvärdering av värdeutlåtanden. Värderingsfrågor i samband med förmedling, belåning och årsredovisningar i fastighetsbolag behandlas också.
Skapad 1 november 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
Utbildning