Arrende
Nyhet Utbildning 3 oktober 2019

Fastighetsbildning och arrende 27-28 november 2019

En av grundkurserna för specialister inom området Jord- och Skogsbruksmäklare.

Kursen behandlar fastighetsbildning främst med hänsyn till jord- och skogsbruksfastigheter såsom avstyckning, fastighetsreglering, samfälligheter, servitut. Därutöver frågor beträffande arrende, jakträtter och övriga nyttjanderätter t ex regler för upplåtelsetid, besittningsskydd, uppsägning, överlåtelserätt mm för de olika nyttjanderättsformerna.

Pris medlemmar: 5 200 kr + moms.
Pris övriga: 6 300 kr + moms

Plats: Mäklarsamfundet i Solna
I kurspriset ingår förtäring och kursdokumentation. Eventuell logi tillkommer.

Kursledare: Marianne Eriksson, lantmätare och Lars-Göran Svensson, L-G Lantbruksjuridik

Anmälan

Skapad 3 oktober 2019
Uppdaterad 13 mars 2023
Utbildning