Utbildning för fastighetsmäklare
Nyhet Utbildning 3 april 2019

Ekonomi för storhusmäklare 22-23 maj

Kursen behandlar de grunder för redovisning, räkenskapsanalys, beskattningsfrågor och moms som rör kommersiella fastigheter. Kursdagarna består av både föreläsningar och gruppövningar och syftar till att ge deltagaren teoretiska och praktiska verktyg för att göra korrekt bedömning av ekonomiska frågor i samband med förmedling av kommersiella fastigheter.

En av grundkurserna inom området för kommersiella fastigheter (flerbostadshus, kontors- och butiksfastigheter mm).

Utbildare: Bo Nordlund, teknologie doktor; Martin Mörman och Anders Carls KPMG
När: 22-23 maj
Pris: 6 400 kr + moms för medlemmar. 7 700 kr + moms för övriga.
Tid: Dag ett börjar kl. 09.30 med kaffe och kursen startar 10.00 och avslutas ca kl. 16.00 dag två.
Plats: Mäklarsamfundets lokaler i Solna
Målgrupp: Du som har liten eller ingen erfarenhet av förmedling av kommersiella fastigheter.
I kurspriset ingår kursdokumentation och förtäring under dagtid.
Kostnad för eventuell logi tillkommer.

Detta är en av tre grundkurser inom området för kommersiella fastigheter (flerbostadshus, kontors- och butiksfastigheter mm). De övriga är ”Juridik för storhusmäklare” och ”Analys och värdering av kommersiella fastigheter”. Efter genomförda utbildningar erhåller du ett diplom samt blir sökbar som fastighetsmäklare med specialistkompetens inom kommersiella fastigheter.

Anmälan

Skapad 3 april 2019
Uppdaterad 14 mars 2023
Utbildning