Nyhet Juridik 21 juni 2017

Stärkt konsumentskydd med ny elsäkerhetslag

Regeringen har nyligen fattat beslut om en ny elsäkerhetslag. Den nya lagen träder i kraft den 1 juli 2017. Syftet med den nya lagen är att stärka konsumentskyddet genom att garantera säkra installationer.

Den största förändringen är att ansvaret för elinstallationsarbete flyttas från den enskilda elinstallatören till företaget. Alla elinstallationsföretag måste ha en auktoriserad elinstallatör i verksamheten och blir ålagda att ha ett egenkontrollprogram som säkerställer att arbetet utförs på rätt sätt och av personer med rätt kompetens. Alla företag som utför elinstallationsarbete på någon annans anläggning ska också vara skyldiga att anmäla verksamheten till Elsäkerhetsverket. På så sätt ska Elsäkerhetsverkets möjligheter att utöva en effektiv tillsyn över företagen förbättras. Konsumenterna kommer kunna kontrollera företagen genom ett sökbart register som ska upprättas hos Elsäkerhetsverket.

Skapad 21 juni 2017
Uppdaterad 23 mars 2023
Kundvägledarna