Nyhet Konsument 20 augusti 2015

Budgivningsprocessen - en förtroendefråga

Nu är semestertiderna över för de flesta av oss och allt drar igång igen. Så också höstsäsongens bostadsmarknad som i de flesta rapporter spås bli fortsatt rykande het och smått kaotisk. Det ställer stora krav på de fastighetsmäklare som arbetar på dessa marknader.

Jag upplever att Sveriges fastighetsmäklare i de flesta fall verkar för ökad transparens och har ett arbetssätt som stärker och hjälper köpare och säljare i budgivningsprocessen utifrån den lagstiftning vi har att rätta oss efter. Ändå tror jag att det finns mer att göra. Nyckelorden är kommunikation och information. Bostadskonsumenten vill känna sig säker på vad som gäller och vad man kan förvänta sig. Det verkar som att det extremt låga utbud på hemnet.se och andra sajter vi sett under en längre tid håller i sig. Bostadsbristen och rörligheten på marknaden påverkas av situationen och resulterar i huggsexa. Detta gäller främst bostadsrätter i tillväxtregioner och på universitetsorter.

En av konsekvenserna av en riktigt het marknad är att redovisningar av budgivningarna hamnar i fokus. Mäklaren ska berätta hur man som spekulant kan följa budgivningen och hur man får reda på det senast lagda budet. Problematiken om hur man på bästa och tydligaste sätt redovisar bud på nätet är därför en mycket viktig fråga. På webben är tydlighet och transparens viktigt, något man absolut ska påtala för uppdragsgivaren i de fall denne har synpunkter på vilka bud som ska presenteras. Vidare är det av största vikt att man är noga med att meddela om man på något sätt frångår de rutiner man vanligtvis har och sannolikt har informerat om på den egna hemsidan. Det är inte ovanligt att köpare vänder sig till mig och påpekar att mäklaren inte har en öppen budgivning trots att man sagt det, och refererar till mäklarens webbplats. Så var noga med att informera hur just den här budgivningen kommer att redovisas. Tala om att grundprincipen är - alla eller inget bud på nätet men att det kan finnas undantag och att redovisningen av bud inte har något med den obligatoriska anbudsförteckning som fastighetsmäklaren enligt lag är skyldiga att föra. Denna förteckning ska som ni vet överlämnas endast till köparen och säljaren senast på tillträdesdagen. I förteckningen ska alla lagda bud och eventuella villkor för dessa ovillkorligen stå med.

Förtroende för budgivningsprocessen är en av hörnstenarna i fastighetsmäklartjänsten och brist på förtroende gör omedelbart avtryck i den allmänna opinionen oavsett om man som bostadskonsument har egen erfarenhet av det eller om man bara lyssnar på andras upplevelser.

Titti Öhrn
Kundombudsman

Skapad 20 augusti 2015
Uppdaterad 28 mars 2023
Kundvägledarna