Nyhet Bransch 1 februari 2018

Så väljer vi bostad

Vad får oss att köpa en viss bostad? Priset, läget eller känslan av ett hem? Ekonomie doktor Birgitta Vitestam Blomqvists avhandling handlar om hur bostadskonsumenter kalkylerar när de köper en bostadsrätt. Hon har ringat in fem faktorer som påverkar köpbeslutet: pengapåsen, identifikation, omsättningsbarhet, föreningens ekonomi och den viktigaste - känslan av ett hem.

birgitta_vitestam-blomqvist_pressbild_red_300px.jpg

I avhandlingen Mitt hem och min ekonomi – en studie av hur bostadsrättsägare kalkylerar har Birgitta Vitestam Blomqvist gjort 17 intervjuer med bostadsrättsköpare ur socioekonomiskt starka grupper i Malmö. I studien har hon ringat in fem faktorer som påverkar köpbeslutet: pengapåsen, identifikation, omsättningsbarhet, föreningens ekonomi och hemkänslan. Det är ingen av faktorerna som enskilt ligger bakom köpbeslut, men i studien kunde Birgitta utifrån intervjupersonernas berättelser konstatera att känslan av ett hem är en övergripande och grundläggande faktor.

– Vad som är ett hem är olika för olika människor. Dessutom är en bostad en komplex vara där människor räknar in flera faktorer. Men det intervjupersonerna hela tiden kom tillbaka till är att bostaden ska kännas som ett hem och att de kopplar hemmet till förankring, trygghet, säkerhet och känslan av tillhörighet, säger Birgitta.

Fredagen den 26 januari la Birgitta fram sin avhandling vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet under en disputation.

– Disputationen gick jättebra och jag har fått mycket respons. Så nu kan jag kalla mig ekonomie doktor, säger Birgitta.

Hon hoppas nu att hennes forskning kan bidra till att man tänker mer på betydelsen av ett hem när man planerar samhället och nya bostadsområden.

– Jag har blivit kontaktad av några byggbolag som är intresserade av min forskning. Studien är intressant ur mäklarsynpunkt, eftersom många mäklare känner igen sig i berättelserna och studien sätter fingret på hur människor tänker vid bostadsköp.

Birgitta ger flera förslag till fortsatt forskning kring bostadsrättsköp som bygger vidare på hennes forskning och metod.

– Jag skulle vilja se en studie där man väljer en annan grupp av personer som har andra socioekonomiska förutsättningar och se hur de tänker när de väljer bostad. Ett annat förslag är vardagslivets finansialisering. Människor måste ta fler finansiella beslut idag och då skulle det vara intressant att koppla min studie till den forskningsgrenen. En tredje förslag är hur marknader skapas. I min avhandling presenterar jag en annan syn på marknaden. Man pratar hela tiden om bostadsmarknaden i stort, om utbud och efterfrågan och att det är en självreglerande marknad. Men man kan också se på hur marknaden påverkas beroende på hur människor agerar, säger Birgitta.

Varför tycker du det är viktigt att forska om bostadsmarknaden?

– Att köpa en bostad är en komplex process och då är det viktigt med nära studier, och att man inte bara ser på bostadsmarknaden som helhet utan ser fler så kallade bostadsmarknadsplatser och människorna där. Bostadsmarknaden är ett så stort och vitt begrepp och det gäller att bryta ner det och studera de olika delarna för att skapa förståelse och använda teorin i praktiken, avslutar Birgitta.

Läs studien ”Mitt hem och min ekonomi - en studie av hur bostadsrättsköpare kalkylerar” av Birgitta Vitestam Blomqvist här.

Caroline Berg
Redaktör

Skapad 1 februari 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
Forskning