Nyhet Bransch 30 mars 2017

De fick stipendium för sin uppsats om förhandling

Tänk dig makten att i förväg kunna förutse hur en förhandling ska fortskrida. Det har de tidigare mäklarstudenterna Patrik Jogedal och Alexander Engström undersökt närmare i sin c-uppsats, som den 1 februari tilldelades utmärkelsen ”Årets C-uppsats”.

Under Mäklardagen 2017 på Högskolan i Gävle fick de tidigare fastighetsmäklarstudenterna Patrik Jogedal och Alexander Engström stipendium för sin C-uppsats "Kunskapsvarians vid förhandlingar - En studie om hur kunskapsvarians påverkar förankringseffekten vid förhandlingar". Uppsatsskrivarna fick, förutom ära, diplom och blommor också 10 000 kronor var.

– Det var inget vi hade förväntat oss och speciellt inte när man tänker tillbaka på när vi satt på första handledningsmötet och planerade uppsatsen. Men det känns jätteroligt och framförallt hedrande att vi fick stipendiet! säger Patrik Jogedal.

Patrik Jogedal arbetar numera som fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Gävle och Alexander Engström som fastighetsmäklare på SkandiaMäklarna i Uppsala.

Cecilia Fredriksson, HR-chef på Svensk Fastighetsförmedling, förklarar att mäklare kan ha stor användning av den kunskap och de resultat som uppsatsen presenterar.

– Uppsatsen har, förutom att den är otroligt välskriven, en direkt koppling till mäklaryrket och ger nya kunskaper inom förhandlingsområdet som både författarna och vi som läst den kan ta med oss i vår yrkesroll. En mäklare som är duktig på förhandling kan göra stor skillnad för kunden och det är ju det vi vill göra i vår vardag.

Att uppsatsen skulle handla om något inom förhandling var självklart för Patrik Jogedal och Alexander Engström.

– Vi var säkra på att vi skulle skriva om något inom förhandling, framförallt eftersom man har nytta av det sen i yrkeslivet. Vi hade en dialog med våra handledare och kom fram till att vi skulle skriva om förankringseffekten. Det finns mycket forskning att spinna vidare på inom detta område samtidigt som det är ett mycket intressant ämne, säger Patrik Jogedal.

Svensk Fastighetsförmedlings stipendium för ”Årets C-uppsats” instiftades för att betona vikten av studierna och de kunskaper som studenterna tar med sig från högskolan in i sin karriär, förklarar Cecilia Fredriksson.

– Allt de lär sig om mäklaryrket och branschen är av vikt för dem när de ska ta steget ut i yrkeslivet. Ju mer kunskap man har med sig i ryggsäcken, desto bättre. Vi vill uppmuntra studenterna att läsa det tredje året som ger både värdefulla teoretiska kunskaper till yrkeslivet och ger många unga studenter ett år extra att göra sig redo för yrkeslivet. Ger skolan studenterna de teoretiska kunskaperna som krävs kan vi ge de praktiska! säger Cecilia Fredriksson.

Många studenter som läser fastighetsmäklarprogrammen på landets högskolor väljer att hoppa av studierna efter två år för att snabbt komma igång som fastighetsmäklare, men för Patrik Jogedal och Alexander Engström fanns det flera anledningar till att läsa det tredje och sista året.

– Det var en blandad kompott av anledningar, men den främsta anledningen var att vi ville få en mer fullständig utbildning och få en stadig grund att stå på efter studierna. Under det tredje året får man bland annat fördjupade kunskaper inom företagsekonomi. Sen kände vi också att det var lika bra att läsa tredje året när man hade farten uppe, säger Patrik Jogedal.

Läs Patrik Jogedal och Alexander Engströms C-uppsats "Kunskapsvarians vid förhandlingar - En studie om hur kunskapsvarians påverkar förankringseffekten vid förhandlingar" här.

Caroline Berg
Redaktör

Skapad 30 mars 2017
Uppdaterad 23 mars 2023
Forskning