Nyhet Bransch 26 oktober 2017

Mäklaren som ska forska om branschen

Vilka anställningsformer finns i fastighetsmäklarbranschen och hur ser anställningsvillkoren ut? Det är frågor som Martin Ahlenius, ny doktorand på Högskolan i Gävle, kommer att undersöka närmare.

I våras gick Högskolan i Gävle ut med att de skulle inrätta en doktorandtjänst för att långsiktigt stärka sin fastighetsmäklarutbildning. En som nappade på erbjudandet var mäklaren Martin Ahlenius.

– Jag har en magisterexamen i företagsekonomi och funderade efter min utbildning på om jag skulle forska, men valde istället att börja arbeta som mäklare. Så när jag nu snubblade över en artikel där den här möjligheten beskrevs tyckte jag att det verkade intressant, främst för att forskningen var inom företagsekonomi med inriktning ledarskap och marknadsföring med speciellt fokus på fastighetsmäklare, säger Martin Ahlenius. 

Doktorandtjänsten finansieras av Svensk Fastighetsförmedling, men rekryteringen genomfördes självständigt av högskolan. Högskolan i Gävle och Svensk Fastighetsförmedling har samarbetat länge, men riktigt nära blev det hösten 2015 då Svensk Fastighetsförmedling startade sin egen Mäklarskola. 

– När Högskolan i Gävle uttryckte att de ville utveckla sin verksamhet så såg vi den här möjligheten. Inom branschen finns det väldigt dåligt underlag inom vissa frågor, framför allt inom HR-området, vilket leder till mycket tyckande. Med forskningen så kommer vi och branschen få ett mycket bättre beslutsunderlag. Utvecklingen i branschen går bara fortare och fortare, och just nu har vi för dåligt underlag för att ta bra beslut om framtiden. Hur vill framtidens mäklare jobba?, säger Dan Sjöholm, utbildningsansvarig på Svensk Fastighetsförmedling.

Martin Ahlenius har bara haft tjänsten i några veckor och kommer nu att försöka få en bild av hur forskningsläget ser ut, samt gå doktorandkurser.

– Under min tid som doktorand kommer jag att försöka ha kvar en fot i verkligheten för att kunna följa utvecklingen inom fastighetsmäklarbranschen. Det gör att jag hela tiden kan stämma av att min forskning är relevant, säger Martin Ahlenius. 

Martins arbete är precis i startgroparna, men syftet med forskningen är att undersöka hur anställningsformerna och anställningsvillkoren ser ut för fastighetsmäklarna och vilken effekt det har på personalomsättning, kundnöjdhet och för en hållbar ekonomisk utveckling för företagen och den anställda.

– Det finns väldigt lite forskning om yrkesgruppen och det är svårt att jämföra mäklare med någon annan yrkeskategori. I USA finns viss forskning om fastighetsmäklare, men den amerikanska fastighetsmäklartjänsten skiljer sig väldigt mycket från den svenska. I Sverige är exempelvis fastighetsmäklarna extremt välutbildade, har personligt ansvar för hela affären och genomför alla moment i affären själv. I många andra länder har till exempel säljaren och köparen varsina mäklare och en jurist som tar fram avtalen.

Exakt vilka frågor som Martin Ahlenius kommer försöka hitta svar på genom sin forskning är för tidigt att säga. Han tror själv att innehållet möjligen kommer ändras något under resans gång.

– Jag avser att genomföra en pilotundersökning och utgå från de problemområden som är framskrivna, men sedan kan det hända att pilotgruppen ser andra problemområden vilket gör att jag antingen får bredda problemställningen eller smalna av den.

Vad hoppas du att din forskning ska bidra med?
– Min grundfilosofi om forskning är att belysa nuläget och sedan undersöka och analysera hur man kan göra något bättre i framtiden. Jag hoppas kunna bidra till att vi får en mer enhetlig bild om hur det är att arbeta som mäklare i Sverige och hur mäklarna mår. Målet är att få fram väl underbyggda förslag och tankar på hur man kan göra branschen som helhet bättre.

Tycker du att det behövs mer forskning om fastighetsmäklarbranschen?
– Ja, för att det är väldigt få beslutsunderlag som idag är baserade på forskning. Många beslut fattas på magkänsla.

Caroline Berg
Redaktör

Skapad 26 oktober 2017
Uppdaterad 23 mars 2023
Forskning