Vårens klicktopp
Nyhet Bransch 17 juni 2021

Vårens klicktopp – tyder på kunskapstörstande läsare

Fastighetsmäklarens läsare har röstat med klickfingret och vårens mest lästa artiklar handlar varken om mäklarskyltar eller vräkiga hus. I år är det tydligt – det som engagerar mest är saker som ni medlemmar faktiskt kommer att behöva ha riktigt bra koll på, väldigt snart. Läs vidare för att ta reda på vad.

Våren 2021 har gått i bildningens tecken och konstigt är inte det. Efter sommaren träder den nya fastighetsmäklarlagen i kraft och det innebär en hel del för er fastighetsmäklare. Vi har publicerat en serie artiklar i nyhetsbrevet och också tagit fram en kort animation som du kan ta del av här. Men det är inte bara fastighetsmäklarlagen som engagerat.

1. Fler värderingsuppdrag med de nya kraven - 1746 klick
På en given förstaplats. Väldigt snart börjar de nya riktlinjerna från den europeiska bankmyndigheten EBA att gälla och det är ett gott tecken att ni har tagit till er texten, som handlar om att det kommer ställas högre krav på kreditgivares oberoende, bland annat i förhållande till värderaren. Sannolikt innebär det fler värderingsuppdrag för fastighetsmäklarna med banker som beställare, men kraven på värderingarna blir tuffare.

2. Den nya fastighetsmäklarlagen – detta gäller för objektsbeskrivningen - 1595 klick
Att den nya fastighetsmäklarlagen engagerar är tydligt. Inte minst när det kommer till objektsbeskrivningen. I den här artikeln skriver vår förbundsjurist Louise Åhl Rosell om att i och med lagändringen gäller fortsatt strikt krav på objektsbeskrivningar, men med utökade möjligheter att tillhandahålla dem till tilltänkta köpare.

3. Den nya fastighetsmäklarlagen - digitala signaturer och utvidgat förbud - 1413 klick
Från och med den 1 juli 2021 föreslås den nya fastighetsmäklarlagen att träda i kraft. Två förändringar som sker i den nya lagen är att uppdrags- och depositionsavtalen kommer kunna signeras digitalt och att förbudet mot närståendeförmedling utvidgas. Det skriver Mäklarsamfundets bitr. Förbundsjurist Felicia Idbrant i en text som ni läsare uppenbarligen tog till er.

Vi ses igen efter sommaruppehållet!
 

Skapad 17 juni 2021
Uppdaterad 24 februari 2023
Klicktoppen