Klicktoppen 2023
Nyhet Bransch 13 december 2023

Klicktoppen 2023 – det engagerade mest i år

Vilka var egentligen de hetaste frågorna som dök upp 2023? Mäklarsamfundet presenterar de tre mest klickade artiklarna från årets nyhetsbrev. Ta del av vår tillbakablick och håll dig ajour med de mest engagerande frågorna.

1. Glädjande besked från förvaltningsdomstolen

“Så har då Högsta förvaltningsdomstolen äntligen kommit med besked när det gäller den för fastighetsmäklarbranschen så viktiga frågan om vilket ansvar en fastighetsmäklare har ifråga om uppgifter som härrör från en uppdragivare.” Vår chefsjurist Niklas Rollgard väckte minst sagt ett stort intresse när han redogjorde för ett glädjande beslut i början av året.
 

2. Indirekt nettoskuldsättning – de vanligaste frågorna och svaren

Indirekt nettoskuldsättning har förstås varit något som diskuterats och kämpats med under årets gång. Den andra mest klickade artikeln i vårt nyhetsbrev 2023 var därför föga förvånande en film med vår förbundsjurist Louise Åhl Rosell som svarar på de vanligaste frågorna som juristerna fick om indirekt nettoskuldsättning i början av året.
 

3. Oklarheter kring andelstal i mäklarbilder  

2023 innebär en triss i juridik, för även den tredje texten är av juridisk karaktär och skriven av Mäklarsamfundets chefsjurist Niklas Rollgard. En text om bostadsrättsföreningarnas redovisning av andelstalet för årsavgift till föreningen, något som Niklas skriver “får stor påverkan på mäklarnas möjligheter att inhämta, beräkna och redovisa korrekta uppgifter.”

Skapad 13 december 2023
Uppdaterad 14 december 2023
Klicktoppen