Klicktoppen 2021
Nyhet Bransch 13 januari 2022

Klicktoppen 2021 – det engagerade mest under förra året

Nyhetsbrevets läsare har återigen röstat med fingret – och i år engagerade nyhetsbrevet uppenbarligen mer än någonsin. Traditionsenligt så korar vi en guld, silver- och bronsmedaljör i klickonomins tecken. Vad engagerade egentligen mest i nyhetsbrevet 2021? Läs vidare för att få svaret.

Nyhetsbrevet Fastighetsmäklaren har kanske aldrig lockat så mycket engagemang från er läsare än under det gångna året och för det är vi er väldigt tacksamma och det gläder oss att ni fortsätter att ta del av vårt innehåll med branschnyheter och juridiska artiklar. Här kommer 2021 års guld, silver- och bronsmedaljörer.

1. Fler värderingsuppdrag med nya kraven – 1812 klick

Texten om de nya riktlinjerna från den europeiska bankmyndigheten EBA, som började gälla från den 30 juni 2021 och innebar högre ställda krav på kreditgivares oberoende, engagerade våra läsare allra mest under fjolåret. Inte konstigt kanske, då bedömningen som de flesta gjorde då var att värderingsuppdragen för fastighetsmäklarna skulle bli fler, men kraven tuffare. I skrivande stund har den bedömningen tyvärr inte åldrats särskilt väl. Kravet på oberoende ställer till det när banken enligt riktlinjerna inte längre får godta den förmedlande mäklarens värdering som underlag för kreditgivning. Vi har fått flera rapporter från medlemmar om hur diskussioner om betalning för värderingen uppstår när till exempel en fastighetsmäklarkollega till den förmedlande mäklaren ska göra en ny värdering, med platsbesök och enligt konstens alla regler. Vi har en pågående dialog med Svenska Bankföreningen för att hantera frågan för att hitta en gemensam linje mellan banker och fastighetsmäklare, där frågan om betalning för nedlagt arbete är en given utgångspunkt för oss. 

2. Det här bör du tänka på vid användandet av en provisionstrappa – 1739 klick 

En favorit i repris. Texten om provisionstrappan slog klickrekordet för året när den publicerades första gången 2019, men lyckades faktiskt slå sitt eget rekord med råge när vi publicerade den igen 2021.

3. Den nya fastighetsmäklarlagen – detta gäller för objektsbeskrivningen – 1704 klick

Precis som under 2020 så märker vi att våra juristers texter verkligen engagerar er – och 2021 var inget undantag. Med en ny fastighetsmäklarlag som började gälla under året gjorde vi en satsning på att redogöra för dess inslag och vi märker att samtliga texter var vällästa. Särskilt intressant var texten om vad som gäller för objektsbeskrivningen!

Skapad 13 januari 2022
Uppdaterad 20 februari 2023
Klicktoppen