Provision fastighetsmäklare
Nyhet Bransch 30 oktober 2019

En femtedel väljer provision med trappa

En ny undersökning från Mäklarsamfundet visar att var femte bostadssäljare väljer provision med trappa när mäklartjänsten ska betalas. Det är betydligt vanligare i Stockholms län där 38 procent av de tillfrågade fastighetsmäklarna svarar att kunderna ofta väljer det upplägget.

Majoriteten av fastighetsmäklarens och fastighetsmäklarföretagets inkomster kommer från provisionsintäkterna. En vanlig missuppfattning är att provisionen är det belopp som fastighetsmäklaren får i lön. Mäklarsamfundets senaste branschrapport visar att cirka 49 procent av medlemmarna är anställda av ett företag i branschen, och företaget har en mängd omkostnader för att mäklaren ska kunna erbjuda både köpare och säljare en kvalitativ och konsumentsäker mäklartjänst. Provisionen ska inte minst täcka administrativa kostnader, försäkringar med mera. Ingår företaget i en kedja finns som regel en avgift för detta, som baseras på omsättningen. Kort sagt är provision inte samma sak som lön eller intäkt rakt ned i fickan, och det tål att upprepas i kontakter i med media, omvärld och inte minst intresserad allmänhet. 

När vi nyligen frågade medlemmarna hur bostadssäljarna oftast väljer att betala för mäklartjänsten visade det sig att rak provision på köpeskillingen fortsatt dominerar. 51 procent av de svarande uppgav att det är den arvodesmodell som bostadssäljarna väljer oftast just nu. 21 procent uppgav istället att kunden oftast väljer provision med trappa. Det är ännu vanligare i de regioner där flest bostadsaffärer görs. I Stockholms län svarar 38 procent av fastighetsmäklarna att kunderna oftast väljer det upplägget. Det kan jämföras med andelen för Västerbottens län, Västernorrland, Jämtland och Norrbotten där sammanlagt endast 11 procent uppger att bostadssäljarna oftast väljer provision med trappa. Mäklarsamfundets VD Björn Wellhagen kommenterar:

”Undersökningen visar att arvodesmodell med trappa är vanligare i de län där flest bostadsaffärer görs och där våra större städer finns. Ett sådant upplägg kan vara ett bra sätt att ge mäklaren rätt incitament, men om detta är kundens val är det viktigt att mäklaren lämnar korrekt information om objektets marknadsvärde innan uppdragsavtalet skrivs på.” 

Så, vad bör du som mäklare tänka på vid användande av provisionstrappa? Det har Mäklarsamfundets biträdande förbundsjurist Emil Cargill Ek skrivit en kärnfull och informativ text om som du hittar här.
 

Diagram 1. Vilken arvodesmodell väljer dina kunder oftast just nu?

tabell_provision.jpg

Undersökningen pågick mellan 16-23 september 2019. Den har besvarats av 747 fastighetsmäklare över hela landet, vilket motsvarar cirka 13 procent av totalurvalet, 5612 registrerade fastighetsmäklare, ledamöter av Mäklarsamfundet. 

 
 

Skapad 30 oktober 2019
Uppdaterad 13 mars 2023
Provision