Nyhet Medlem 23 mars 2016

Detta är Småland/Blekingekretsen

I artikelserien ”Sverige runt” berättar vi om Mäklarsamfundets kretsar och deras arbete. Denna vecka är det dags för Småland/Blekingekretsen. Den omfattar Kronobergs, Kalmar, Blekinge och Jönköpings och har 155 medlemmar, varav 122 registrerade fastighetsmäklare.

– Vi värnar om mäklaren före företagen, berättar Ulf Swärdh, ordförande i Småland/Blekingekretsen.

Kretsen arbetar kontinuerligt med att följa utvecklingen i Mäklarsamfundet och diskuterar frågor kring utveckling och strategier. Småland/Blekingekretsen samverkar främst med Skånekretsen och Västsvenska kretsen.

Kretsen erbjuder olika utbildningar lokalt på orter där medlemmarna finns, arrangerar resor till intressanta städer i kretsens närområde, senast till Gdynia i Polen, och uppmärksammar arkitektur genom bl.a. stadsvandringar. Utbildningarna berör ämnen som inspirerar till ökad försäljning och uppmärksammar lagtekniska fallgropar.

– Vi arrangerar vår- och höstmöten under gemytliga former och miljöer och träffarna möjliggör kollegialt utbyte, berättar Ulf Swärdh.

Den 8 april har Småland/Blekingekretsen sitt vårmöte på Kosta Boda Art Hotel. Under dagen kommer det vara föreläsning med coachen Ulf Sandström och Willis/Ikano presenterar den nya "dolda felförsäkringen".

Fakta om kretsarna
Kretsarna är ideella föreningar av medlemmar i Mäklarsamfundet på lokal nivå.

Här kan du läsa mer om Mäklarsamfundets Småland/Blekingekrets och deras aktiviteter

Skapad 23 mars 2016
Uppdaterad 27 mars 2023
Kretsar