Nyhet Bransch 27 februari 2017

Mäklarsamfundet till EU-kommissionen: Lätta inte på kraven för att bli och verka som fastighetsmäklare!

Mäklarsamfundet har i dagarna svarat på en remiss från EU-kommissionen avseende rekommendationer för reformbehov av så kallade reglerade yrken. Ett sådant yrke är fastighetsmäklare, och den svenska fastighetsmäklartjänsten berörs i meddelandet från EU-kommissionen som skickats ut på remiss av Utbildningsdepartementet. I meddelandet framgår, förenklat, att EU-kommissionen öppnar upp för en förändring av kraven på fastighetsmäklare – något Mäklarsamfundet motsätter sig.

En fördjupad och rättvis inre marknad är en av Europakommissionens tio prioriteringar för att kunna skapa nya arbetstillfällen, främja produktivitet och säkerställa ett attraktivt klimat för investeringar och innovation. Som en del i detta arbete har EU-kommissionen tagit fram en vägledning till medlemsländerna gällande reformbehov i fråga om yrkesmässiga tjänster. En del i detta arbete har varit att kartlägga medlemsländernas olika reglerade yrken och utifrån resultatet, ta fram reformrekommendationer.

I ett s.k. meddelande från kommissionen, som utbildningsdepartementet skickat ut på remiss, berörs bland andra regleringen av den svenska mäklartjänsten. Kommissionen lyfter fram tre avseenden där man rekommenderar Sverige att överväga att förändra kraven. Dessa rör möjligheten att låta andra yrkesutövare få tillträde till de verksamheter som i dagsläget är förbehållna fastighetsmäklaren, omfattningen av gällande utbildningskrav samt möjligheten till att öppna alternativa vägar till yrket.

I meddelandet återfinns en kortfattad bild av hur kommissionen uppfattat den svenska mäklarrollen och noteras några särdrag i förhållande till andra länders mäklare.

Enligt Mäklarsamfundets uppfattning måste det ifrågasättas om inte kommissionen missuppfattat den roll och ansvar mäklaren i Sverige har då man kommit till de slutsatser som presenteras. 

Bland annat beskrivs att mäklaren hjälper till att upprätta ”lämplig dokumentation” då fråga rätteligen är om mäklarens ansvarsfulla uppdrag att självständigt vara parterna behjälplig med att upprätta och tillhandahålla de formbundna handlingar som krävs för ett giltigt köp. Andra ansvarfulla delar av mäklartjänsten förbigås helt, såsom hantering av delar av köpeskillingen och mäklarens viktiga roll som verksamhetsutövare enligt penningtvättslagen.

– Den beskrivning som lämnas ger anledning att anta att kommissionens rekommendationer bygger på en misstolkning av den svenske mäklarens roll och uppgifter. Den ansvarfulla roll mäklaren har för att säkerställa en trygg och korrekt genomförd bostadsaffär motiverar väl de krav som finns för att få etablera sig och bedriva verksamhet som mäklare, säger Jonas Anderberg, chefsjurist på Mäklarsamfundet, i en kommentar.

Mäklarsamfundet anser inte att det finns skäl att genomföra de förändringar som rekommenderas, då nuvarande reglering på samtliga berörda områden är väl motiverade.

– Att sänka kraven, exempelvis i fråga om den utbildningen om krävs för att få bli fastighetsmäklare, vore direkt olyckligt främst för konsumentskyddet, men på längre sikt också för anseendet för mäklarrollen. Att mäklaren fortsatt har en högskoleutbildning i ryggen med inriktning på de rättsområden som är centrala, är nog så viktig i den delen, säger Jonas Anderberg vidare.

Läs Mäklarsamfundet remissyttrande i sin helhet här.

Remissen omfattar även Europaparlamentets och rådets förslag till direktiv om krav på en proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken. Förslaget i den delen tillstyrks av Mäklarsamfundet.

Läs även Di:s artikel "EU vill sänka kraven för fastighetsmäklare" här.

Skapad 27 februari 2017
Uppdaterad 24 mars 2023
Remisser