Nyhet Bransch 26 februari 2015

Fler fastighetsmäklare ansluter sig till branschens eget mäklarsystem Mspecs

Svensk Fastighetsförmedling har undertecknat ett Letter of Intent (LOI) med Mspecs som innebär att Svensk Fastighetsförmedlings övergång till branschens eget mäklarsystem nu påbörjas.

Mäklarsamfundet tillhandahåller ett modernt och enkelt mäklarsystem som kontinuerligt anpassas till de krav som ställs. Mäklarsystemet (Mspecs) har utvecklats i Mäklarsamfundet System i Sverige AB, ett helägt dotterbolag till Mäklarsamfundet som drivs utan vinstintresse. Ett mäklarsystem i egen regi motiveras av medlemmarna dels med att det ger medlemsnytta genom att erbjuda ett bra och prisvärt mäklarsystem för fastighetsmäklare, dels med att behovet av ökad konkurrens på marknaden är stort. Resultatet har bland annat blivit en ökad prispress med lägre priser för alla som följd. Fastighetsmäklare började använda systemet på allvar i slutet av 2014 och bedömningen är att nästan hälften av Mäklarsamfundets medlemmar kommer att använda Mspecs inom ett år. När det nu står klart att Svensk Fastighetsförmedling, med sina 1100 användare, ansluter sig innebär det att systemet blir mer fulländat och att ytterligare energi ingjuts i det fortsatta utvecklingsarbetet.

– Att som medlemsorganisation utveckla de system som är medlemmarnas viktigaste verktyg och arbetsredskap hör kanske inte till vanligheterna, men i vår bransch efterfrågades det eftersom bristen på konkurrens och höga priser blivit ett akut hinder i det dagliga arbetet. Det är mäklarnas egna önskemål som ligger till grund för både utformning och funktionalitet i systemet, därför är det väldigt glädjande att allt fler av våra medlemmar nu ansluter sig och blir användare, säger Ingrid Eiken, VD, Mäklarsamfundet och Mspecs.

– Svensk Fastighetsförmedling var en av initiativtagarna till utvecklingen av branschens egna mäklarsystem. Vi såg tidigt den medlemsnytta det skulle ge för fastighetsmäklare i hela landet. Efter en längre intern process där vi utvärderat olika alternativ har vi nu bestämt oss för att byta mäklarsystem och börjar förbereda oss för det omgående. I den processen har vi undertecknat ett LOI med Mspecs, och går allt enligt lagd plan så räknar vi med att Svensk Fastighetsförmedling har omkring 1 100 användare i systemet vid årets slut. Mspecs känns helt rätt för oss säger Johan Engström, VD, Svensk Fastighetsförmedling.


FAKTA OM MSPECS
Mspecs har utvecklat och förvaltar ett digitalt verksamhetssystem för fastighetsmäklare. Systemet ska passa alla fastighetsmäklare oavsett storleken på det bolag man är verksam i eller vilken typ av förmedling man ägnar sig åt. Det är juridiskt tryggt genom att alltid vara uppdaterat i enlighet med gällande lag och aktuell praxis samt tekniskt driftsäkert med en garanterat hög tillgänglighet.

Mspecs ansvarar för mäklarsystemets drift, underhåll, uppdatering, och tekniska support. Mäklarsystemet är webbaserat, och alla fastighetsmäklare som använder det har tillgång till samma funktioner samtidigt. http://www.mspecs.se/


För ytterligare information kontakta:
Johan Enbrand, COO, Mspecs
johan.enbrand@mspecs.se

Pressmeddelande som pdf

Skapad 26 februari 2015
Uppdaterad 28 mars 2023
Mspecs