Etisk marknadsföring i mäklarbranschen
Nyhet Bransch 6 september 2019

Etisk marknadsföring i mäklarbranschen

Att fastighetsmäklarbranschens aktörer utformar sin marknadsföring så att den är laglig och följer god sed är en viktig fråga för branschens anseende. För att understryka vikten av detta beslutades på årsmötet om en uppdatering av Mäklarsamfundets etiska regler. I höstens nyhetsbrev kommer vi att belysa frågor om etisk marknadsföring ur olika perspektiv.

Frågor som rör lagstiftning, etik och gränsdragningar inom reklam och annan marknadskommunikation har under en tid diskuterats inom Mäklarsamfundet. Under våren fick vi till exempel besök på ett välbesökt branschråd av Niklas Briselius, jurist vid Sveriges Annonsörer. Niklas gick igenom marknadsföringslagens syfte, marknadsrätten, bevisbörda och bevismedel med konkreta exempel. I de fall där marknadsföringslagen inte är tillämplig, till exempel upplevt nedvärderande eller diskriminerande reklam, finns istället Reklamombudsmannen (RO) som är näringslivets självreglering. Dit kan både företag, organisationer och privatpersoner vända sig och anmäla marknadsföring. Som privatperson kan du vara anonym. Om anmälan inkommer måste RO hantera denna. RO eller Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON) kan inte besluta om sanktioner, men offentliggör besluten enligt principen (”name & shame”).

På årsmötet i maj 2019 beslutades om ett tillägg i Mäklarsamfundets etiska regler. Tillägget lyder att ”Reklam och annan marknadskommunikation ska utformas så att den är laglig, vederhäftig, icke vilseledande och förenlig med god sed näringsidkare emellan.” 

I höstens nyhetsbrev kommer vi att återkomma till frågan om etik i marknadsföring och reklam, både med egna kommentarer och med hjälp av externa skribenter och experter. Vi kommer bland annat att titta närmare på vad som gäller om man påstår något om den egna tjänsten (”Bästa mäklaren i Järfälla” eller om marknadskommunikationen kan uppfattas som misskrediterande mot konkurrenter och vi kommer även att återvända till kära gamla ämnen som till exempel vad som gäller för till salu-skyltar och efterlappning. 

Har ni tankar och förslag på annat inom området som är relevant att rapportera om, hör gärna av er nyhetsbrev@maklarsamfundet.se

Skapad 6 september 2019
Uppdaterad 13 mars 2023
Marknadsföringslagen