Nyhet Bransch 24 maj 2017

Centralt bostadsrättsregister? Det rör på sig…

Mäklarsamfundet har länge påpekat fördelarna med ett centralt, statligt förvaltat bostadsrättsregister likt det som idag redan finns för fastigheter. Den senaste tiden har det börjat röra på sig på allvar i den här frågan. Två tunga myndigheter och en uppmärksammad statlig utredning har på kort tid tydligt tagit ställning för att ett centralt bostadsrättsregister bör upprättas.

Mäklarsamfundets chefsjurist Jonas Anderberg satt med som expert i utredningen "Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden (SOU 2017:31) och påpekade där bland mycket annat värdet av ett centralt bostadsrättsregister där pantsättningar kan noteras. Liknande tankegångar fick gehör i utredningen, som föreslår att föreningarnas lägenhetsregister ska bli offentligt så att vem som helst kan kontrollera pantsättning.

Inte långt senare kom även Konsumentverket med liknande förslag i sin Konsumentrapport 2017 med särskild fokus på bostadsmarknaden. Där föreslås ett centralt och offentligt bostadsrättsregister för att öka tryggheten vid pantsättning.

Den senaste aktören att ställa sig bakom ett centralt bostadsrättsregister var Lantmäteriet. Det är en särskilt viktig signal eftersom det med största sannolikhet blir just Lantmäteriet som kommer att ansvara för ett eventuellt register. I sin utredning om användningsområden för det befintliga lägenhetsregistret påpekar Lantmäteriet att det mot bakgrund av bostadsrätternas höga värde finns ett behov av att skapa ett nationellt offentligt bostadsrättsregister för att hantera överlåtelser och pantsättningar av bostadsrätter.

Det är glädjande att så tunga instanser tydligt tar ställning för behovet av ett centralt bostadsrättsregister. Nu hoppas vi att våra politiker tar rekommendationen till sig och gör slag i saken. Ju snabbare desto bättre för konsumenterna.

Joakim Lusensky
Analys- och kommunikationschef
joakim.lusensky@maklarsamfundet.se
Mäklarsamfundet

Skapad 24 maj 2017
Uppdaterad 23 mars 2023
Bostadsrättsregister